Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 24


1 Pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 1-3.2023

Pelastuslaitoksen toimialueen osavuosikatsaus ajalta 1.1 - 31.3.2023

3868/00.01.03.00/2023

 

 

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 27.04.2023 § 24

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342  

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen.

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Selostus Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

 Pelastuslaitoksen toimintatuotot olivat 1,1 milj. euroa (TOT 15 %) ja toimintakulut 4,7 milj. euroa (TOT 19,7 %). Talousennusteen mukaan henkilöstökulut uhkaavat ylittyä noin 1,0 milj. eurolla operatiivisen henkilöstön työajan muutoksen ja kesäkuussa maksettavan palkkojen kertaerän johdosta.

 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämän työsuojelun poikkeus-luvan mukaisesti operatiivisen henkilöstön operatiivisen henkilöstön työaika lyhenee viikossa kahdella tunnilla.  Työnantajalle aiheutuu työajan lyhennyksestä henkilöstömenoihin noin 0,9 milj. euron lisäkustannukset.

 

 Osavuosikatsauksen yhteydessä tehdään Ikäihmisten toimialueelta 0,31 milj. euron kustannusneutraali toimintamenojen siirto pelastuslaitokselle yöaikaisen kotihoidon palvelujen turvaamiseksi Kiteen, Joensuun ja Lieksan alueilla.

 

Osavuosikatsauksen yhteydessä pelastuslaitoksen muutettuun talousarvioon kohdennetaan lisää valtionosuutta ja kertakorvausta, joilla  katetaan henkilöstökulujen ylityksestä aiheutuva alijäämä. 

 

 Talouden tavoiteohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset ovat edenneet suunnitellusti ja ohjelman mukaiset tavoitteet tullaan vuoden aikana saavuttamaan.

 

 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

Ensihoitopalveluiden vaativien tilanteiden johtamiseen ja hoitamiseen keskittyvä yksikkö aloitti toimintansa tammikuussa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä 24/7 akuuttikeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa.

 

Ensihoidon johtamisjärjestelmää vahvistettiin palkkaamalla kolme alueellisesti työskentelevää ensihoitomestaria Joensuun, Pielisen-Karjalan ja Keski-karjalan alueille.  

 

Ikäihmisten palvelujen toimialueen ja pelastuslaitoksen välistä yhteistyötä on tiivistetty ja palveluintegraatiota syvennetty kotihoidon osa-alueella. Pelastuslaitos huolehtii säännöllisten yöaikaisten kotihoidon käyntien, turvapuhelinkäyntien, hoidontarpeen arviointien ja kotihoidossa saattohoitopotilaiden tukemisesta. Toiminta käynnistettiin tammikuun alusta lukien Lieksassa ja helmikuun alusta lukien Joensuun seudun alueella sekä Kiteen alueella maaliskuun lopussa.

 

Hyvinvointialueen yhteinen varautuminen

 

Pohjois-Karjalan alueellinen riskinarvio on laadittu ja vahvistettu alkuvuoden aikana.

 

Hyvinvointialueen tilannekeskuksen käynnistysprojekti on edennyt suunnitellusti. Tilannekeskuksen toimintamallia on valmisteltu ja rakennettu yhteistyössä Siun soten ammattilaisten kanssa Tilannekeskus koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastuslaitoksen sekä ympäristöterveydenhuollon tilannekuvia koko maakunnan alueella niin asiakkaiden ja työntekijöiden kuin johdonkin tarpeisiin. Tilannekeskus aloittaa toimintansa toisen vuosineljänneksen aikana.  

 

Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan laatiminen on käynnistynyt.

 

Operatiivinen toiminta

 

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 654 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet noin 22 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Vuonna 2022 oli talvikautena poikkeuksellisen paljon vahingontorjuntatehtäviä, jotka johtuivat mm. runsaan lumitilanteen aiheuttamista vaaratilanteista. Lisäksi merkittävää vähentymistä on tapahtunut liikenneonnettomuuksien ja ensivastetehtävien määrissä. 

 

Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 57 henkilöä ja menehtynyt 3 henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 13 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan ensimmäisellä osavuodella olevan noin 7,2 milj. euroa

 

Pelastustoimen palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei olla saavutettu Niinivaaran ja   Rantakylän alueella ensimmäiselle riskiruudulle asetettua aikatavoitetta. Lisäksi tavoiteaikaa saavutettu Lehmon, Kontiolahden, Ylämyllyn, Valtimon ja Nurmeksen alueella yksittäisissä 2. riskiluokan ruuduissa.

 

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät ovat toteutuneet lähes valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatehtäviä suorittavien pelastusviranomaisten vaikean saatavuusongelman vuoksi palvelujen järjestäminen on vaatinut poikkeuksellisen paljon erilaisia järjestelyjä.

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suoritettiin 515 valvontatehtävää, mikä on 28,6 % koko vuodelle asetetusta tavoitteesta. Erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistui 1 877 henkilöä, mikä on 5,8 % tavoitteesta. Ikäihmisten koteihin on tehty 92 turvallisuuskatselmusta.  

 

Ensihoitopalvelulla on ollut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 10 661 ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet +2,5 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

 

Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisia toteumatietoja ei ole ollut saatavilla.