Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 25Joensuun kaupungin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtävien hoitamisesta päättäminen

3739/00.04/2023

 

 

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 27.04.2023 § 25

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342  

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta päättää, että sopimus irtisanotaan päättymään 31.7.2023 lukien.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Joensuun kaupunki on ostanut pelastuslaitokselta henkilötyöpanosta kaupungin valmiuteen ja turvallisuuteen liittyviin asiantuntijatehtäviin vuodesta 2021 lähtien. Ostopalvelusopimuksen sisältöä tarkastettiin keväällä 2022.  

 

Toimintaympäristö on muuttunut hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa 1.1.2023 alkaen.

 

Laki hyvinvointialueesta (611/2021 8 § tehtäväsiirrot hyvinvointialueen ja kuntien välillä) määrittelee, että hyvinvointialue voi sopimuksen perusteella hoitaa sellaisia kuntien tehtäviä, joita ei ole laissa erikseen säädetty kunnan tehtäväksi. Tällaisten tehtävien hoitamisen edellytyksenä kuitenkin on, että sopimuksen tekemiseen osallistuvat kaikki hyvinvointi-alueen alueen kunnat, kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle tehtävien hoitamiseen rahoituksen ja että hoidettavat tehtävät liittyvät hyvinvointialueen tehtäväalaan. Kuntalain pohjalta kunnalla on myös oma lakisääteinen velvollisuus varautua.

 

Edellä kuvatuista syistä johtuen Joensuun kaupungin ja Siun soten välistä sopimuksellista yhteistyötä valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtävää koskien ei ole enää mahdollista jatkaa. Joensuun kaupunki on päättänyt, että valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtävät hoidetaan jatkossa kaupungin omana toimintana.

 

Hyvinvointialueen ja kuntien välille solmittavaan Hyte- sopimukseen on kirjattu nykyinen varautumisen rakenteiden toimintamalli, eli valmiusfoorumi ja -sihteeristö sekä paikalliset valmiusryhmät. Nämä muodostavat jatkossakin valmiussuunnittelua koskevat keskeiset viranomaisyhteistyörakenteet Pohjois-Karjalassa.

 

Joensuun kaupunki ja pelastuslaitoksen johto ovat neuvotelleet tilanteesta ja todenneet, että sopimus irtisanotaan päättymään molempien osapuolten yhteispäätöksellä 31.7.2023.