Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 26Sisäministeriön tietopyyntö selvityksen toteuttamiseksi hyvinvointialueilla pelastustoimen palveluiden ja talouden tilasta

1671/00.04/2023

 

 

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 27.04.2023 § 26

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342. 

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta antaa sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle liitteiden mukaisen selvityksen Pohjois-Karjalan pelastustoimen palveluiden ja talouden tilasta sekä alustavasta investointisuunnitelmasta vuosille 2025-2028 sekä valtuuttaa pelastusjohtajan täydentämään asiakirjaa kolmannen luvun osalta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Sisäministeriö vastaa hyvinvointialueiden ohjauksesta pelastustoimen järjestämislaissa todetun mukaisesti. Järjestämislain 10 §:n mukaan sisäministeriö neuvottelee vuosittain hyvinvointialueen kanssa järjes-tämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta, ja voi antaa tarvittaessa hyvinvointialueelle em. koskevia toimenpide-suosituksia. Sisäministeriön ja hyvinvointialueen väliset vuoden 2023 neuvottelut pidetään syksyllä 2023.

 

Järjestämislain 13 §:n mukaan hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Edelleen em. lain mukaan hyvinvointialueen on laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava, miten pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, sekä mahdolliset sisäministeriön antamat toimenpidesuositukset on otettu huomioon hyvinvointialueella.

 

Lisäksi selvitykseen on sisällytettävä hyvinvointialueen alustava esitys 11 §:ssä tarkoitetuksi investointisuunnitelman pelastustoimea koskevaksi osaksi vuosille 2025-2028. Selvitys tulee toimittaa sisäministeriölle ja asianomaiselle aluehallintovirastolle.

 

Hyvinvointialueen tulee toimittaa pelastustoimen palveluiden toteutu-mista ja talouden tilaa koskeva selvitys vuodelta 2022 sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle 30.4.2022 mennessä.

 

Selvityksen luvussa kolme kysytyt pelastustoimen tehokkuutta ja vaikuttavuutta koskevat täyttö- ja arvoitiohjeet ovat puutteelliset. Sisäministeriöstä on tiedustelu tarkentavaa ohjeistusta, jonka pohjalta voidaan kysymyksiin vastata. Asiakirjaa täydennetään myöhemmin saatujen ohjeiden mukaisesti.