Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 27


Vuoden 2024 talousarviovalmisteluun nostettavat pelastuslaitoksen toimialueen painopisteet

3741/02.00.00/2023

 

 

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 27.04.2023 § 27

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342  

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää, että vuoden 2024 talousarvion painopisteiksi nostetaan pelastustoimen tilannekeskuksen perustaminen ja palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti pelastustoimen toimintavalmiuden parantaminen Kontiolahden, Outokummun ja Nurmeksen pelastusasemien alueilla.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelu on käynnistymässä toukokuun aikana. Vuoden 2024 talousarvioraami perustuu vuoden 2023 muuttetuun talousarvioon. Toimialueiden raameissa huomioidaan valtakunnalliset painopisteet, strategiset painopisteet ja lakimuutosten vaikutukset toimintaan sekä mahdolliset organisaatiomuutokset.

 

 Toimielinten on annettava lausuntonsa talousarvioon nostettavista painopisteistä 19.5.2023 mennessä.

 

 Lainsäädännöstä tulevat muutokset:

 

 Pelastuslain nojalla valtioneuvosto/sisäministeriö tulee päättämään annettavalla asetuksella yhteisalueella koottavista pelastustoimen tehtävistä. Asetusluonnoksen mukaan valtakunnallinen pelastustoimen johtamisjärjestelmä uudistetaan ja perustetaan yhteistyöaluejaon mukaisesti viisi pelastustoimen tilannekeskusta. Vuoden 2024 talousraamissa on varauduttava tilannekeskuksen perustamis- ja ylläpitokustannuksiin sekä johtamisjärjestelmän muutoksesta aiheutuviin uusiin kustannuksiin. Alustavasti arvioidaan muutoksen lisäävän pelastuslaitoksen vuosikustannuksia 150.000 eurolla. Lainsäädännön muutoksesta aiheutuvat kustannukset on huomioitava pelastuslaitoksen vuoden 2024 talousarvioraamissa.

 

 Aluevaltuusto on hyväksynyt pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman 14.12.2022 § 91, jonka mukaan kehittämistoimen-piteitä jatketaan vuonna 2024 pelastustoimen palvelutasopuuteiden korjaamiseksi.

 

 Aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että tämänhetkiset puutteet pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa ovat huomattavia ja edellyttävät korjaavia toimenpiteitä. Palvelutasopäätöksessä on esitetty korjaavia kehittämistoimenpiteitä, miten pelastustoimen palvelutaso saataisiin tulevina vuosina lakisääteiselle tasolle, mutta esimerkiksi vuoden 2023 tiukka talousraami ei mahdollistanut kehittämistoimenpiteiden toteuttamista. Aluehallintovirasto ei ota kantaa korjaustoimenpiteiden toteuttamistapaan, mutta aluehallintoviraston näkemyksen mukaan  esitetyt korjaustoimenpiteet ovat välttämättömiä sekä oikean suuntaisia ongelmien poistamiseksi.

 

Palvelutasopäätös sisältää vuodelle 2024 seuraavat kehittämistoimenpiteet palvelutasolla olevien puuteiden korjaamiseksi:

 

Kontiolahden pelastusaseman päiväaikaista pelastustoimen resursointia vahvistetaan 3 henkilötyövuodella (12 h/vrk).

 

Outokummun pelastusaseman ympärivuorokautista pelastustoimen resurssointia vahvistetaan 5 henkilötyövuodella (24 h/vrk). 

 

 Nurmeksen pelastusaseman ympärivuorokautista pelastustoimen resurssointia vahvistetaan 5 henkilötyövuodella (24 h/vrk).

 

 Kehittämistoimenpiteet nostavat pelastustoimen vuosikustannuksia 750.000 eurolla.

 

 Lisäksi operatiivista valmiutta tuetaan muilla keinoilla kehittämissuunnitelman mukaisesti noin 100.000 eurolla. 

 

 Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimenpiteet toteuttaan vuoden 2023 aikana.

 

 Ensihoidon palvelutasopäätös päivitetään syksyn aikana hyvinvointialueen palvelustrategian hyväksymisen jälkeen. Päivityksen yhteydessä huomioidaan palvelustrategiasta ja -verkosta aiheutuvat ensihoidon kehittämistarpeet tulevalle palvelutasokaudelle.