Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2024/Pykälä 41


2 Vuoden 2023 järjestöyhteistyö ja avustukset

Järjestöille vuonna 2023 myönnettyjen avustusten raportointi

5418/02.02.00/2023

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 23.05.2024 § 41

 

 

Lisätiedot Projektisuunnittelija Minna Patama

 013 330 4697

 

 

Päätösehdotus Kehittämisjohtaja Naukkarinen Ilkka:

 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi raportin vuonna 2023 myönnetyistä järjestöavustuksista.

 

 

Päätös Asian käsittelyn alkaessa puheenjohtaja Virve Mikkonen, Iita Kaarto, Karita Kaita, Päivi Turkia, Marja-Leena Räsänen ja Reetta Nenonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi). Esteellisyydet hyväksyttiin ja em. henkilöt poistuivat kokouksesta. Varapuheenjohtaja Anna Karjula toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Selostus Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 7 §) todetaan, että hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuuluu "päättää määrärahojensa puitteissa järjestöjen ja yhdistysten toiminta-avustuksista hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja osallisuuden lisäämisen käyttötarkoituksiin".

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.10.2022 (§ 54) järjestöavustusten hakuohjeen vuodelle 2023. Hakuohjeessa on määritelty, että toiminta-avustusta saaneiden järjestöjen tulee raportoida avustuksen käytöstä siihen kohdistuvan toiminnan päätyttyä tai viimeistään talousarviokauden päätyttyä. Toiminta-avustuksesta tulee raportoida mihin toiminta-avustus on käytetty, toiminnan vaikutukset ja merkityksellisyys alueelle, kohderyhmän laajuus tai erityisen haavoittuva asema.

 

 Järjestöavustusten hakuohjeissa määritellään, että kumppanuussopimuksen raportoinnissa, seurannassa ja käytettävissä mittareissa pyritään hyödyntämään ulkopuoliselle rahoittajalle (esim. STEAlle tai ELY-keskukselle) tehtäviä seuranta- ja loppuraportteja sekä käytettäviä mittareita. Raportteja ja seurantaa voidaan täydentää hyvinvointialueelle, mikäli hyvinvointialueen tilintarkastus, sisäinen tarkastus tai laaduntarkastus sitä vaatii.