Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2024/Pykälä 42Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöjen teema-avustukset 2024

3082/02.02.00/2024

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 23.05.2024 § 42

 

 

Lisätiedot Projektisuunnittelija Minna Patama

 Puh. 013 330 4697

 

 

Päätösehdotus Kehittämisjohtaja Naukkarinen Ilkka:

 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy järjestöjen teema-avustusten avustusehdotuksen vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös Asian käsittelyn alkaessa puheenjohtaja Virve Mikkonen, Karita Kaita, Päivi Turkia ja Marja-Leena Räsänen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi). Esteellisyydet hyväksyttiin ja em. henkilöt poistuivat kokouksesta. Varapuheenjohtaja Anna Karjula toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) todetaan, että hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuluu "päättää määrärahojensa puitteissa järjestöjen ja yhdistysten toiminta-avustuksista hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja osallisuuden lisäämisten käyttötarkoituksiin". Määrärahaa järjestöjen toiminta-avustuksiin on vuoden 2024 talousarviossa varattu yhteensä 200 000 €, josta helmikuussa 2024 myönnettiin 180 000 €  järjestöjen toiminta-avustuksina ja nyt kertaluontoisina teema-avustuksina myönnetään järjestöille 20 000 €. 

 

Teema-avustuksella tarkoitetaan kohdennettua, painopisteiden mukaista erityishakua. Hyvinvointialue voi myöntää kertaluontoista teema-avustusta, jolla vastataan äkilliseen ja/tai ajankohtaiseen toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneisiin muutoksiin. Vuonna 2024 teema-avustuksien tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtävän ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältöalueiden lisäksi johonkin seuraavista painopistealueista:

- Kiusaamisen ja lasten ja nuorten väkivallan ehkäisy

- Lasten ja perheiden terveiden elintapojen kokonaisvaltainen tukeminen - - Vanhemmuuden ja perheiden tuki

 

Järjestöjen teema-avustusten hakuaika oli 1.-30.4.2024. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia saapui 13 kpl. Haettujen avustusten yhteissumma on 66 698 €.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.10.2023 (§ 59) järjestöavustusten hakuohjeen. Ohjeessa on määritelty hakukelpoisuus, yleiset avustusperiaatteet sekä avustusmuodot. Hakuohjeen mukaan avustettavan toiminnan tulee sisällöltään kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämiseen. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen, merkityksellisyyteen ja kohderyhmän laajuuteen tai erityisen haavoittuvaan asemaan. Avustusten tulee kohdentua pohjoiskarjalaisiin ja avustuksella tuetun toiminnan tulee toteutua Pohjois-Karjalassa. Avustuksen hakijan tulee määritellä toiminnan kohderyhmä ja toiminnan tulee olla kaikille kohderyhmän edustajille avointa. Lähtökohtaisesti toiminnan tulee olla osallistujille maksutonta. Edellisten lisäksi avustusesityksessä on kiinnitetty huomiota alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteisiin. Järjestöille suunnattu hakuohje on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hakuprosessin aikana järjestöille on tarjottu neuvontaa ja tukea.