Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.05.2024/Pykälä 43Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto ja painopisteet 2025 talousarvion valmisteluun

3553/02.00.00/2024

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 23.05.2024 § 43

 

 

Lisätiedot Vt. kehittämisjohtaja Ilkka Naukkarinen

Puh. 013 330 4503

 

 

Päätösehdotus Kehittämisjohtaja Naukkarinen Ilkka:

 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käyttää sille hallintosäännössä osoitettua tehtävää ja mahdollisuutta lausua talousarviovalmistelusta, ja esittää aluehallitukselle vuoden 2025 talousarviossa huomioitavaksi liitteessä olevat painopisteet ja toimenpiteet kustannuksineen ja kustannusvaikutuksineen. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi Osallisuusvaliokunnan kannanoton.

 

 

Päätös Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kävi lausuntoluonnoksesta keskustelun ja päätti lisätä siihen kappaleen:
”Lautakunta pitää tärkeänä, että toimialueet huomioivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet (ehkäisevä päihdetyö, elintapaohjaus, lähisuhdeväkivallan ehkäisy, asukkaille annettava digituki, kaatumisen ehkäisy, mielenterveyden edistäminen sekä kulttuurihyvinvointi) omissa talousarvioissaan. Erityisesti ikäneuvolatoiminnan laajentaminen tulee talousarviossa turvata. Lisäksi strategisen uudistusohjelman kärki ’arvoa asiakkaille’ tulee huomioida talousarvion valmistelussa.”

Keskustelun pohjalta muutettu lausunto hyväksyttiin. Hyväksytty lausunto on pöytäkirjan liitteenä.

Osallisuusvaliokunnan kannanotto merkittiin tiedoksi.

 

 

Selostus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuuluu hallintosäännön 9 §:n mukaisesti päättäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteistä ja lausunnon antaminen niistä talousarviota varten hyvinvointivajeiden näkökulmasta. Aluehallitus on pyytänyt toimielimiltä lausunnot toukokuun aikana. Osallisuusvaliokunta on kokouksessaan 22.4.2024 § 44 ottanut kantaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resursseihin ja rakenteisiin.

 

 Hyvinvointialueella on alkamassa ns. TKIO-toimintojen (tutkimus, kehittäminen, innovointi, oppiminen) pidemmän ajan organisoitumisen suunnittelu. Kehittämispalvelujen palvelualueella olevat toiminnot liittyvät keskeisesti tähän tarkasteluun, ja varsinkin kehittämispalvelujen toimintojen johtamisratkaisut ovat tällä hetkellä avoinna kehittämisjohtajan sanouduttua irti.

 

Esitys talousarviossa huomioitavaksi sisältää resurssiesitykset niihin toimintoihin, jotka katsotaan minimissään tarvittavan riittävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien koordinoimiseksi. Moni tähän asiayhteyteen kuuluva toiminto olisi tavoitteellisesti hyvä saada osaksi substanssitoimialueiden jatkuvaa toimintaa, mutta tähän ei usein ole pystytty toimialueilla reagoimaan. Toisaalta keskeisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueet tarvitsevat koordinoivaa työpanosta, jotta periaatteet ja käytännöt olisivat yhteensovitettavissa yli toimialuerajojen ja toiminta tukisi integroitua kehittämistä. Joissakin asioissa myös toimialueilla tehdään koordinoivaa työtä, jota hyödynnetään myös omaa toimialuetta laajemmin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatio olisi tärkeä saada vakiinnutettua sinne sijoitettuvien toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi, mutta käsillä olevassa organisaation muutostilanteessa määräaikaiset ratkaisut ovat edelleen perusteltuja.

 

 Esitettävät määräaikaiset henkilöstöresurssit ja kumppanuusavustusten pieni nostaminen vuodelle 2025 on mahdollista rahoittaa vuoden 2024 tasoisilla määrärahoilla. Mielenterveyden edistämisen asiantuntijan tehtävän ratkaisu vaikuttaa muihin esillä olleisiin resurssitarpeisiin, mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen johtamisrakenteen järjestelyihin.