Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 29


Liite 1 Osavuosikatsaus 2022
Liite 2 Investoinnit

 

 

Osavuosikatsaus 6/2022

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 130 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

taloussuunnittelija Minna Kontturi, minna.kontturi@ilomantsi.fi.

 

Osavuosikatsauksessa tarkastellaan kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti kunnan taloudellista tilaa. Osavuosikatsaus koostuu tuloslaskelmasta, hallintokuntien määräraharaporteista ja investointien toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty 113 205 € alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden verokertymä on ollut ennakoitua vahvempaa, minkä johdosta veroarviota tarkastellaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Tarkastelu osoittaa, että ilman kuntien maksettavaksi realisoituvaa Siun sote-kuntayhtymän alijäämää ja palkkaharmonisoinnin kustannuksia kunta tekisi ylijäämäisen tuloksen.

Siun sote-kuntayhtymän kuluvan vuoden talousennuste on noin 50 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sen lisäksi Siun soten jäsenkuntien on tehtävä palkkaharmonisoinnin osalta pakollinen varaus omiin vuoden 2022 tilinpäätöksiinsä Siun soten tilinpäätökseen perustuen. Palkkaharmonisoinnin vuosikustannuksiksi arvioidaan 15-16 M€. Kunta joutuu varautumaan kuntayhtymän purkamisesta ja palkkaharmonisoinnista aiheutuviin maksueriin kuluvan vuoden tilinpäätöksessään noin 2,2 M€:lla vuoden 2021 tilinpäätökseen tehdyn 0,6 M€:n varauksen lisäksi. Tämä on huomioitu loppuvuoden ennusteessa. Valmistelussa oleva Siun Työterveys Oy:n myynti pienentäisi toteutuessaan kuntien vastuulle jäävää alijäämää.

Koronakriisi ja Ukrainan sota nostivat energian hintaa, mikä on taas vauhdittanut inflaatiota ja korkojen nousua. Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa hintavakauden turvaamiseksi. Ennusteessa on huomioitu hintojen nousu tämänhetkisten tietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa on varauduttu Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n säädepääoman korotukseen 200 000 €:lla terveysaseman lisä-, uudistus- ja korjaustöiden loppuun viemiseksi. Rakennusurakan ulkopuolisina töinä on vielä toteutettava muun muassa terveysaseman pysäköintialueen laajentaminen ja jakelukeittiön muutokset terveysaseman tarpeita vastaavaksi.

Kunnan konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset ovat pääosin laadittujen talousarvioiden mukaisia.

 

Ilomantsin kunnan osavuosikatsaus ja siihen liittyvät talousarviotarkistukset vuodelle 2022 ovat liitteenä.

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät talousarviomuutokset vuodelle 2022 seuraavasti:

Toimintatuotot + 323 525 €
Toimintakulut + 2 686 137 €
Verotulot + 1 047 220 €
Valtionosuudet + 474 446 €
Rahoitustuotot + 84 716 €
Rahoituskulut  + 29 658 €
Poistot ja arvonalentumiset - 345 494 €
Poistoero - 31 944 €

2. esittää kunnanvaltuustolle investointiosan muutoksina seuraavaa:
Uimahallin ylläpitokorjaustoimenpiteet + 10 000 €
Pajatien peruskorjaus - 35 000 €
Koidanvaaran silta - 500 000 €
Koidanvaaran sillan tulot (seuturaha kokonaisprojektiin) - 24 000 €
Vesitornin peruskorjaus - 352 000 €

3. saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Kunnanvaltuusto
  2. Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Kunnanvaltuusto 03.10.2022 § 29  

405/02.02.00.01/2022  

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Tarkastuslautakunta