Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 54


1 joensuu_kotouttamisohjelma_2021-11-24

 

 

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2022 - 2025

 

HETYJ 29.11.2021 § 54  

455/00.01.02.01/2020  

 

Kuntia velvoitetaan kotouttamisohjelman laatimiseen laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Kotouttamisohjelman tavoitteena on tukea kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.

 

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä. Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumistaan tukevaan toimintaan ja palveluihin. Korvausten maksamisen edellytyksenä ovat kotoutumislain mukaisesti laadittu kotouttamisohjelma sekä sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa.

 

Kotouttamisohjelma päivitetään vähintään neljän vuoden välein. Vuoden 2021 loppuun voimassa oleva kotouttamisohjelman hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.12.2018.

 

Joensuun kaupungin kotoutumisen edistämisen ohjelma vuosille 2022 - 2025 on valmisteltu yhdessä kuntalaisten, kaupungin toimialojen ja toimijoiden kanssa. Kotoutumista tukevia palveluja tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti kaikille ulkomailta Joensuuhun muuttaneille uusille kuntalaisille.

 

Ohjelman laatimisesta vastaa Joensuun kaupungin kotouttamispäällikkö. Valmistelua varten koottiin ohjausryhmä, jossa on mukana Joensuun kaupungin strategiapäällikkö, edustajat Joensuun kaupungin toimialoilta, Siun Sotelta ja Business Joensuusta. Ohjausryhmä puheenjohtajana toimii Joensuun kaupungin kansliapäällikkö.

 

Ohjelmaa työstettiin kahdessa työpajassa, joista ensimmäinen suunnattiin kuntalaisille ja toinen oppilaitoksille, järjestöille ja muille toimijoille. Kotoutumisen edistämisen ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä työstettiin yhdessä kaupungin toimialojen kanssa.

 

Joensuun kaupungin kotoutumisen edistämisen ohjelmassa vuosille 2022 -2025 painotetaan erityisesti osallisuutta, osallistumista ja yhdessä tekemistä. Ohjelman kolme kärkeä ovat seuraavat:

 

  1. Vahvistetaan yhteiskunnan ja työpaikkojen valmiuksia ottaa vastaan eri kielisiä, ulkomailta muuttavia ja monimuotoisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.

 

  1. Asetetaan työelämä- ja sosiaaliset verkostot sekä vuorovaikutus suomen kielen oppimisen keskiöön

 

  1. Luodaan käytännöt maahan muuttaneiden osallistumiseksi palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen

 

Kotoutumisen edistämisen ohjelma sitoutuu Joensuun strategiassa 2021-2025 määriteltyihin yhteisiin arvoihin, joita ovat toimiminen yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi. Ohjelma toimeenpanee strategian tavoitteita maahanmuuton ja kotouttamisen osalta ja se pohjaa kuntastrategian toimintaympäristön kuvaukseen.

 

Kotoutumisen edistämisen ohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa ohjelmakauden aikana.

 

Valmistelija: kotouttamispäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

  1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan kotouttamisohjelman vuosille 2022 - 2025 ja

 

  1. esittää kaupunginhallitukselle, ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman 2022-2025.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

Eila Heinonen saapui kokoukseen kotouttamisohjelman esittelyn aikana.

 

Päätettiin tehdä kotouttamisohjelmaan seuraavat korjaukset:

 

-          kohta Joensuun kodit ja Joensuun Elli s. 12 kohtaan Maahan muuttaneet virke aloitetaan sanalla Myös.

-          poistetaan sivulta 14 Siun Sote.

-          poistetaan sivulta 14 kappale, mikä alkaa Valmistelee maahanmuuton erityisiin haasteisiin ja poistetaan kohtaan liittyvä mittari.