Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 55


 

 

Työllistämisen kuntalisäpalkkio ja kohderyhmät vuonna 2022

 

HETYJ 29.11.2021 § 55  

2704/02.05.01.01.00/2021  

 

Kaupungin työllisyystoiminnan linjausten mukaisesti työllisyystoiminta tähtää kaupungin elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen etupainotteisesti sekä työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, laskemiseen valtakunnalliselle tasolle. Työllisyyttä edistävä toiminta perustuu työnhakijoiden ja työnantajien yksilölliseen kohtaamiseen vastaten heidän palvelutarpeisiinsa oikea-aikaisesti ja ennakoivasti (HETYJ 18.10.2021 § 51).

 

Työnhakijan palvelujen lisäksi työllisyyttä edistetään tarjoamalla työnantajille tukea työllistämiseen. Työnantajille myönnettävä rahallinen palkkio, työllistämisen kuntalisä, on osoittautunut hyväksi työkaluksi avoimille työmarkkinoille siirtymisessä. Kuntalisän avulla solmituista työsuhteista n. 30 % vakinaisia.

 

Työllistämisen kuntalisä vuodelle 2022

Työnantaja voi hakea palkkiota työllistäessään Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaan, joka on työttömänä työnhakijana TE-toimiston tai kuntakokeilun puolella.

 

Palkkion myöntäminen edellyttää aina vähintään kolmen kuukauden työsopimusta sekä vähimmäispalkkaa. Tämä ehto on uusi verrattuna vuoteen 2021.

 

Normaali työllistämisen kuntalisä on 350 euroa/ työkuukausi.

Kohderyhmänä kaikki Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen työttömät asiakkaat.

Työsopimuksen viikkotyöaika vähintään 18 tuntia.

Työllistämisen kuntalisäpalkkion enimmäissumma vaihtelee työntekijän työssäoloehdon täyttävän ajan mukaan, 6 kuukautta/ 2100 euroa - 8 kuukautta/ 2800 euroa.

      

 Korotettu työllistämisen kuntalisä vuodelle 2022; 600 euroa/ työkuukausi

 

Vuoden 2022 erityiskohderyhmät:  

  1. Yli 55-vuotiaat
  2. Alle 25-vuotiaat

 

Kohderyhmien 1 ja 2 osalta työsopimuksen viikkotyöaika on vähintään 32 tuntia.

 

3.  Työttömät maahanmuuttaja-asiakkaat, joiden osalta Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen vastuuvirkailija on ennakkoon harkinnut korotetun kuntalisän käytön perustelluksi.

 

Kohderyhmän 3 osalta työsopimuksen viikkotyöaika on vähintään 18 tuntia.

 

Erityiskohderyhmille 1,2 ja 3 myönnettävän korotetun työllistämisen kuntalisäpalkkion enimmäissumma vaihtelee työntekijän työssäoloehdon täyttävän ajan mukaan, 6 kuukautta/ 3600 euroa - 8 kuukautta/ 4800 euroa.

 

Vuodelle 2022 esitettävistä erityisryhmistä yli 55-vuotiaat on kokonaan uusi kohderyhmä. Uudella kohderyhmällä pyritään madaltamaan työttömän pääsyä työhaastatteluun ja työhön. Toisen erityisryhmän (alle 25-vuotiaat) osalta esitetään ikärajaa laskettavaksi vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2021 ikäraja on ollut 30 vuotta. Tällä muutoksella pyritään nopeuttamaan työllistymistä kokoaisempiin tehtäviin. Molemmille erityisryhmille esitettävä työaika 32h/ vko mahdollistaa täysiaikaisen työn ja vaikuttaa myös työntekijän eläkekertymään. Inhimillisten tekijöiden lisäksi 32 h-työaika on joka alalla vähintään 80% kokotyöajasta, joten työllistyvä poistuu heti työn alaettua työmarkkinatukilaskulta.

 

Työttömien maahanmuutajien korotus  säilyy ennallaan. Alempi työaika, 18h/ vko, säilytetään, jotta työllistämiskynnys olisi helpompi ylittää. Korotus ei ole tarkoitettu  kolmannen polven maahanmuutajille, joilla on koulutus Suomesta ja suomenkieli sujuvaa.

 

Palkkion yleiset ehdot:     

Työllistämisen kuntalisä voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille, myös yksityishenkilöille. Yksi työnantaja voi saada kuntalisäpalkkion enintään viiden eri työntekijän työsuhteen perusteella  vuodessa. Palkkiohakemus on jätettävä heti työsuhteen alussa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua työn alkamisesta.  Palkkiota hakevan työnantajan on sitouduttava kuntalisän myöntämisehtoihin. Palkkio on elinkeinotoimintaa harjoittavalle hakijalle de minimis -tuki.

 

Palkkiota ei myönnetä, eikä sitä ole tarkoitettu kohdennettavaksi, palkkaan tai palkan sivukuluihin. 

 

Palkkiota ei myönnetä provisiopalkkaiseen työhön eikä vuokratyönä tehtävän työn perusteella.

 

Palkkiota ei myönnetä valtiolle, kunnille tai kuntien osaomistamille konsernikuntayhtymille.

 

Palkkiota ei myönnetä, jos palkattu henkilö on aikaisemmin ollut velvoitetyössä Joensuun kaupungin kautta tai jos palkatun henkilön työssäoloehto on täyttynyt työsuhteessa, johon on edellisenä vuonna myönnetty työllistämisen kuntalisä.

 

Palkkiota ei myönnetä normaalissa työnvaihtotilanteeseessa, jossa työntekijä irtisanoutuu entisestä työstä vaihtaakseen uuteen työhön eikä valmistuvan opiskelijan suoran työllistymisen perusteella.

 

Kuntalisäpalkkio on tällä hetkellä käytössä kaikissa maakunnan kunnissa, yhtä kuntaa lukuun ottamatta, liki samanlaisin ehdoin. Suurin osa kunnista otti palkkion  käyttöön vuonna 2018.

 

Lisäksi kaupungin käyttöön jää edelleen Joensuun kaupungin rajatulle asiakasryhmälle  suunnattu työllistämisen kuntalisä (HETYJ 20.04.2021 §22).

 

Kaupunki on kuluvana vuonna myöntänyt 232 palkkiota, joista                                     korotettu palkkio on tehty 120 nuoren ja 19 maahanmuuttajan työsuhteen perusteella. Normaalipalkkio on tarjottu muille 104 työttömälle. Näistä 15 on myönnetty yli 55-vuotiaan työsuhteen perusteella. Kuntalisä on siis monelle yritykselle kannuste työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

 

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:  

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy

  

  • työllistämisen kuntalisäpalkkion summat sekä kohderyhmät vuodelle 2022 edellä esitetyn mukaisesti ja, että
  • kuntalisäpalkkion jatkovalmistelusta mahdollisine tarkennuksineen  vastaavat työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspäällikkö.   

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.