Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 31 

 

Joensuun Vesi -liikelaitoksen hinnaston tarkistaminen

 

JVJK 20.10.2022 § 31  

4377/02.05.00.01.01/2022  

 

Nykyinen Joensuun Vesi -liikelaitoksen hinnasto on ollut voimassa 1.1.2021 alkaen. Joensuun kaupungin hallintosäännön 28 § mukaan maksut kuuluvat Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan ratkaisuvaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti.

 

Joensuun Vedellä on laadittu talousarvioehdotus, joka perustuu kaupunginhallituksen 3.10.2022 § 356 hyväksymään vuoden 2023 talousarvion kehykseen. Ehdotuksen mukaan Joensuun Veden hinnaston maksuja esitetään korotettavaksi noin 4,8 %. Maksujen korotustarve johtuu ensisijaisesti yleisen kustannustason noususta (mm. sähköenergia, materiaalit, polttoaineet ja palkat). Lisäksi siihen vaikuttavat investointien osalta verkoston peruskorjaustarpeen kasvu, vedenjakelun turvaavien hankkeiden toteuttaminen (mm. Niinivaaran uusi vesitorni) sekä jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaaminen Kuhasalossa myös tulevaisuudessa. Talousarvion 2023 kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu taloudelliseksi tulostavoitteeksi 2,30 miljoonaa euroa, kuluvan vuoden tulostavoitteen ollessa 2,65 miljoonaa euroa. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,265 miljoonan euron korvaus huleveden viemäröinnistä, joka on kuluvana vuonna 0,26 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen tulot perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä edellä mainittuun maksujen korotukseen. Hinnankorotuksen vaikutus on omakotitalossa asuvalle nelihenkiselle perheelle käyttö- ja perusmaksuineen noin 3,69 €/kk (0,92 €/henkilö/kk).

 

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

 

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

 

hyväksyä liitteenä olevan Joensuun Vesi -liikelaitoksen hinnaston otettavaksi käyttöön 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Keskustelun aikana Jaana Puranen ehdotti Joensuun Veden johtajan päätösehdotuksen hylkäämistä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana.