Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 5 

 

Joensuun kaavoituskatsaus 2023 (Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti)

 

KRAKLK 13.12.2022 § 169 

 

 

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n edellyttämä tiedote kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.

 

Kaavoituskatsaus sisältää käynnissä olevat ja käynnistyvät kaavahankkeet lyhyinä sanallisina kuvauksina ja sijaintitietona kartalla. Joitain kaavahankkeita voi käynnistyä näiden lisäksi tulevana vuonna. Niistä tiedotetaan aina erikseen kuten kaavahankkeista yleensäkin. Kaavoituskatsauksessa on lisäksi lyhyet kuvaukset mm. tonttien riittävyydestä, maankäyttökorvauksesta ja maakuntakaavoituksesta.

 

Vuonna 2023 kaavoituskatsaus julkaistaan toista kertaa "Joensuu suunnittelee ja rakentaa" -tiedotuslehtenä. Tiedotuslehden alussa on kerrottu Joensuun strategian maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä linjauksista sekä niiden suhteesta kaupungin ilmasto-ohjelmaan ja ilmastobudjettiin. Tätä seuraa kuvaus kaavaprosessista, siitä tiedottamisesta ja siihen osallistumisesta. Sen jälkeen kuvataan Joensuun alueen kaavoituksen ajankohtainen tilanne maakuntakaavoituksesta asemakaavoihin. Tiedotuslehteen on sisällytetty myös tiedot kunnallistekniikan investointikohteista vuodelle 2023.

 

Tiedotuslehti julkaistaan verkossa pdf-muodossa osoitteessa www.joensuu.fi/kaavoituskatsaus. Paperisen kaavoituskatsauksen saa tulosteena Carelicumin palvelupisteistä Joensuussa ja kaupungin palvelupisteistä Enossa, Hammaslahdessa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa. Joensuun karttapalvelussa ja kaupungin internetsivuilla on saatavilla tiedot laadittavina olevista kaavoista (kartta.jns.fi tai https://www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat).

 

Edellisen kaavoituskatsauksen jälkeen yhteensä 10 asemakaavaa on saanut lainvoiman. Keskustan suojelukaava on saanut osittaisen lainvoiman. Keskimääräinen laatimisaika ensimmäisestä kaavaa koskevasta kuulutuksesta kaavan hyväksymiseen on ollut 16 kuukautta. Lainvoiman on myös saanut Niva-Ohvana-osayleiskaava.

 

Yleiskaavoja on käynnissä Kiihtelysvaaran sekä Eno-Tuupovaara rantaosayleiskaavojen muodossa. Molempien kaavojen ehdotukset ovat olleet vuonna 2022 nähtävillä ja ne etenevät alkuvuodesta 2023 päätöksentekoon.

 

Vuoden 2022 aikana on myös selvitetty Joensuun seudun yleiskaava 2020 päivittämistä. Vuonna 2009 hyväksytty kuntien yhteinen yleiskaava koskee Joensuun lisäksi Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien alueita. Kuluvan vuoden aikana on saatu kaikilta näiltä kunnilta myönteinen periaatepäätös kaavan päivittämistyöhön mukaan lähtemisestä. Kaavan laadinta on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 keväällä.

 

Merkittävimpiä vuonna 2022 valmistuneita asemakaavoja ovat olleet Keskustan suojelukaava, Suvantokatu 21 ja Penttilänkatu 7-9. Keskustan suojelukaava on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kaava, jolla suojeltiin yli 30 kappaletta Joensuun ruutukaava-alueen arvokkaita rakennuksia. Suvantokatu 21 ja Penttilänkatu 7-9 puolestaan ovat esimerkkejä keskustan elinvoimaisuudelle tärkeän täydennysrakentamisen jatkumisesta.

 

Tulevan vuoden merkittävimmät asemakaavahankkeet ovat:

-          Keskustassa Rantakatu 31. Tutkitaan vanhan konservatorion kiinteistön uutta käyttötarkoitusta.

-          Rantapuistojen asemakaavan muutos. Tutkitaan ruutukaavakeskustan rantapuistovyöhykkeen käyttöä ja jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä Länsisillan ja Ylisoutajansillan välillä.

-          Mehtimäen urheilualue. Tutkitaan rakennusoikeuden lisäämismahdollisuudet liikuntapalvelujen kehittämiseksi, Vesikon uimahallin laajentamistarpeet ja muita Mehtimäen alueen kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

-          Kanervalan kaupunginosan asemakaavan uudistus. Pyritään vastaamaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja tutkitaan luonteeseen sopivia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

-          Kontiosuon jätekeskus ja ympäristö. Laajennetaan teollisuustonttia, sekä tutkitaan aurinkoenergian ja vedyn tuotantoalueiden osoittamista Kontiosuon ympäristöön.

-          Kirkkotarhantie ja ympäristö- ja Utran uimaranta ja Konstankatu- asemakaavamuutokset. Kaavoitetaan pääasiassa lisää uusia pientalotontteja Utran alueelle. Hankkeet edistävät Rantakylä-Utra osayleiskaavan tavoitteita ja ovat tärkeitä kaupungin omakotitalotonttivarannon täydentämiseksi.

-          Salpakadun jatke. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden rakentaminen Salpakankaankadun ja Voimatien välille. Asemakaavahanke on tärkeä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta.

-          Puronsuu ja Pataluodonpuiston asemakaavan muutos. Tutkitaan tarkemmin, mitkä asemakaavaratkaisut tukevat maankäyttö- ja rakentamislain mukaisesti Rantakylä-Utra osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista. Tarkastellaan erityisesti asumisen osalta eri vaihtoehtoja koko Rantakylä-Utra osayleiskaava-alueelta ja vaihtoehdoista laaditaan osayleiskaavan tavoitteiden mukaiset vertailut.

 

Valmistelija: maankäytön suunnittelija Patrik Hämäläinen / va. kaavoituspäällikkö Natalia Musikka

 

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi kaavoituskatsauksen vuodelle 2023 (Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti) ja lähettäisi sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Va. kaavoituspäällikkö Natalia Musikka oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

 

 

KH 19.12.2022 § 484 

 

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 

 

  • ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen vuodelle 2023 tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaavoitusarkkitehti Natalia Musikka oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Uusi kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen esittäytyi kaupunginhallitukselle.

 

 

 

KV 30.01.2023 § 5  

4637/10.00.00.10/2022  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merki kaavoituskatsauksen vuodelle 2023 tiedoksi.

 

Keskustelu:

Ennen keskustelun aloittamista kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen esitteli kaavoituskatsausta valtuutetuille.

 

Asiassa käytiin keskustelu, jossa seitsemän valtuutettua käytti puheenvuoroja.

Lisäksi  kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ja kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen käyttivät puheenvuoroja.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.