Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 6



 

 

Sosialidemokraattien Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloite ikäihmisten omakotitalojen tonttiliittymien auraamisesta

 

KV 14.11.2022    

 

 

Sosialidemokraattien Joensuun valtuustoryhmä jätti 14.11.2022 valtuuston

puheenjohtajalle valtuustoaloitteen ikäihmisten omakotitalojen tonttiliittymien auraamisesta.


Päätös:

Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

KRAKLK 13.12.2022 § 174 

 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 § 425 lähettää asian kaupunkirakennepalvelujen valmisteltavaksi.

 

Aloitteen mukaan auraamaton lumi aiheuttaa merkittävää haittaa erityisesti apuvälineiden kanssa liikkuville. Pienellä eläkkeellä eläville esteenä on myös ostetun aurauspalvelun hinta. Aloitteessa esitetään, että tulevana talvena kaupunki auraisi 75 vuotta täyttäneiden kaupunkilaisten omakotitalojen tonttiliittymät.

 

Kaupukirakennelautakunta on käsitellyt kuntalaisaloitetta tonttiliittymien auraamisesta (KRAKLK 15.3.2022 § 38). Tuolloin tehdyn laskelman mukaan tonttiliittymien auraaminen siten, että vaaditut toimenpideajat kunnossapidossa eivät ylittyisi aiheuttaisi paitsi kohtuuttoman suuret lisäkustannukset talvihoitoon mutta myös erittäin suuren tarpeen lisäkalustolle.

 

Tilastojen mukaan Joensuussa on noin 2100 omakotitaloa, joissa vähintään yksi asukas on yli 75-vuotias. Näistä noin 1500 on asemakaava-alueella ja noin 600 haja-asutusalueella. Kaupungin vastuu katujen kunnossapidosta rajoittuu asemakaava-alueille, joten suuri osa yli 75-vuotiaista asuu joko Ely-keskuksen hoitamien teiden tai yksityisteiden varella, jotka eivät siis ole kaupungin kunnossapitovastuun piirissä.

 

Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen Taitamo on aloittamassa määräaikaista kokeilua palvelusta, jossa työkokeilijoita ja palkkatuella työskenteleviä henkilöitä voidaan käyttää apuna ikäihmisten lumitöissä. Palvelun saatavuus riippuu mm. työhön osoitettavien henkilöiden määrästä. Taitamon kautta saatava apu ohjautuu tarvittaessa tasapuolisemmin myös niille asukkaille, joiden liittymä ei ole kaupungin oman kunnossapitoalueen varrella.

 

Myös kaupungin oma kunnossapito selvittää keinoja, miten liittymiin kertyvän lumen määrää aurauksen yhteydessä voitaisiin vähentää. Lisäksi Joensuun kaupunki tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa, joiden tiedetään tekevän vastaavia kokeiluja.

 

Valmistelijat: kaupungininsinööri Tero Toivanen

 kunnossapitopäällikkö Petri Inkinen

 Taitamo-vastaava Kirsi Kärkäs-Vaittinen

 

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa edelle kirjoitetun vastauksen Sosialidemokraattien Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen

ikäihmisten omakotitalojen tonttiliittymien auraamisesta.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KH 19.12.2022 § 486 

 

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena Sosialidemokraattien Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KV 30.01.2023 § 6  

4553/00.02.00.03/2022  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena Sosialidemokraattien Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettua käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että valtuutettu Sari Huovinen poistui kokouksesta kello 19:08 henkilökohtaisen esteen perusteella. Paikalle ei tullut varavaltuutettuja, joten paikalla oli tämän jälkeen 57 valtuutettua.