Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 7 

 

Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite solidaarisuuden osoittamiseksi Ukrainalle

 

KV 29.08.2022 § 97 

 

 

Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 29.8.2022 valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen solidaarisuuden osoittamiseksi Ukrainalle.

 

Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Jouni Porokka, Petteri Tahvanainen, Maija Kuivalainen, Anni Järvinen, Ville Toivanen, Ville-Pekka Timonen, Alia Dannenberg, Terhi Savolainen, Helmi Vanhanen, Jarmo Pippola, Mika Piironen, Sari Huovinen, Ella Partanen, Anniina Kontiokorpi, Wilma Poutanen, Karita Kaita ja Jenni Laasonen.

 

Päätös:

Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

KH 16.01.2023 § 6 

 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2022 lähettää valtuustoaloitteen konsernipalvelujen ja  viestintä- ja tapahtumapalvelujen valmisteltavaksi.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston 29. elokuuta pidetyssä kokouksessa valtuustoaloitteen solidaarisuuden osoittamisesta ukrainainalaisille johtuen Venäjän hyökkäyssodasta. Valtuustoaloitteessa toivotaan kaupungilta näkyvämpiä toimia solidaarisuuden osoittamiseksi Ukrainalle ja ukrainalaisille. Esimerkkeinä valtuustoaloitteessa tuodaan esille esimerkiksi liputtamisen Ukrainan lipulla kaupunkikuvassa.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Joensuun kaupunki teki useita solidaarisuuden osoittamisen tekoja. Joensuun kaupunki virallisessa viestinnässään tuomitsi Suomen hallituksen linjan mukaisesti Venäjän toimet. Käytännön solidaarisuuden osoittamisen toimina Joensuun kaupunki järjesti kaupungintalon tornin valaisun Ukrainan väreillä, valaisi Joensuun Laulurinteen katteen Ukrainan väreillä Valo Liikuttaa -tempauksen yhteydessä, laati ukrainalaisia tukevan sähköisen mainoksen kaupungin digitaalisille infonäytöille kaupungin keskustassa, laati infoverkkosivun ukrainalaisille ja siihen liittyvät opasteet Joensuun asemanseudulle ja lahjoitti 40.000 euron avustuksen Unisefille kanavoitavaksi ukrainalaisille hätäapuna.

 

Yllä mainittujen tekojen jälkeen solidaarisuuden osoittamista ukrainalaisille on käsitelty useassa Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksessa. Valmiusjohtoryhmässä on valmisteltu suunnitelmaa solidaarisuuden osoittamisen toimista. Suunnitelman laatimiseksi on kerätty evästyksiä koulutuspalveluiden kautta kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen kautta ukrainalaisilta perheiltä ja käyty keskustelua solidaarisuuden osoittamisen toimista, joita ukrainalaiset pitäisivät sopivana ja arvokkaina. Tämän lisäksi toimia kartoitettiin kulttuuripalveluiden avustuksella ja järjestettiin kaupungin sisäinen suunnittelutyöpaja solidaarisuuden osoittamisen toimien kirkastamiseksi. Huomion arvoista solidaarisuuden osoittamisen suunnittelussa on ollut, että kaupungin solidaarisuuden osoittamisen konkreettiset teot kohdentuisivat yhdenvertaisesti kaikille pakolais- tai maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja perheille, jotka ovat joutuneet lähtemään maastaan sodasta tai levottomuuksista johtuen.

 

Valmiusjohtoryhmässä päätettiin, että symbolinen liputtaminen solidaarisuuden osoittamiseksi ukrainalaisille tehdään Vapaudenpuistossa sekä pitäjissä liputtamalla Sisäministeriön määrittäminä virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Tämän lisäksi ukrainan lipulla liputetaan merkittävinä Ukrainan merkkipäivinä, joita ovat 28. heinäkuuta (Statehood Day), 23. elokuuta (Day of the national Flag), 24. elokuuta (Independence day of Ukraine) ja 14. lokakuuta (Ukraine Defender Day). Samalla päivitettiin digitaaliset materiaalit kaupunkikeskustan infonäytöillä.

 

Näkyvimmät solidaarisuuden osoittamisen toimet aloitettiin Joensuu-päivän yhteydessä 29. marraskuuta. Joensuu-päivänä aloitettiin Ukrainan lipulla liputtaminen ja liput nostettiin salkoon Vapaudenpuistossa sekä pitäjissä. Joensuu-päivän yhteyteen perustettiin Jokaisen Joensuu -palkinto. Se myönnetään ihmiselle tai yhteisölle, joka on auttanut Suomeen ja Joensuuhun muuttaneita tuntemaan kaupungin kodikseen, toiminut ystävänä, naapurina, apuna ja tukena. Yksi Jokaisen Joensuu -palkinnoista myönnettiin myönnettiin ukrainalaiselle Olga Filipovalle, joka pakeni sotaa Ukrainasta ja tuli töihin Itä-Suomen yliopistoon. Filippova on toiminut monissa eri yhteyksissä erityisesti ukrainalaisten tulijoiden tukena ja apuna, ollut eri viranomaisten ja vapaaehtoisten erilaisissa toiminnoissa tärkeänä tekijänä ja tukijana.

 

Joensuu-päivänä palkittiin myös Arjen Sankarit -palkinnolla Hannu Vähäkoski, joka polkaisi tyhjästä ja tarpeesta ainutkertaisen Hane Peace Ukraine -avustushankkeen, joka on tehnyt suuren voimanponnistuksen Ukrainan pakolaisten elämän mahdollistamiseksi Joensuussa. Vähäkoski ja hänen ympärilleen keräämänsä vapaaehtoiset ovat tehneet paljon työtä myös monenlaisen aineellisen tuen keräämisessä ja toimittamisessa Ukrainaan.

 

Tämän lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia maahanmuuttajille ja uusille joensuulaisille, jotka löytyvät Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Tapahtumat keräsivät lukuisan joukon maahanmuuttajataustaisia ja joensuulaisia henkilöitä yhteen. Palautteet tapahtumien järjestämisestä ovat olleet positiivisia.

 

Palautteita toimista seurataan ja konkreettisia solidaarisuuden osoittamisen tekoja voidaan lisätä tarpeen mukaan vuonna 2023. Solidaarisuuden osoittamisen teoissa on syytä huomioida myös muut pakolais- tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt ja perheet, jotka ovat joutuneet lähtemään maastaan sodasta tai levottomuuksista johtuen. Solidaarisuuden osoittamisen teoista on hyvä käydä vuoropuhelua ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajaryhmien kanssa.

 

Valmistelija: viestintä- ja tapahtumapalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KV 30.01.2023 § 7  

4145/00.02.00.03/2022  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettua käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.