Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 8


1 Maahanmuutto, käyttötalous TP2022

 

 

Maahanmuuttajapalvelut/International House Joensuu -palvelun toimintakertomus vuodelta 2022

 

HETYJ 23.02.2023 § 8  

234/00.01.02.03/2023  

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 410/2015, 115 §).

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön (8 §) mukaan henkilöstö- ja työllisyysjaosto tehtävänä on hyväksyä vastuualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, talousarvion käyttösuunnitelma, määrärahojen käytön perusteet ja toimintakertomus.

 

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava toimintakertomus tilanteesta 31.12.2022. Toimintakertomuksessa tulee esittää talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuma. Joensuun kaupungin talouspalvelujen tilinpäätösohjeistuksen mukaan toimintakertomukseen tulee sisällyttää lisäksi katsaus toimintavuoteen 2022. Katsaus on tiivis yhteenveto vuoden 2022 olennaisista tapahtumista. Toimialojen tulee lisäksi antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

 

International House Joensuu-palvelun toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, kuten myös taloudelliset tavoitteet. Toimintatuotot toteutuivat ennakoidusti ja toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden n. 63 000 €. Toimintakate alittui talousarvioon nähden n. 65 000 €.

 

Valmistelija: kotouttamispäällikkö, kansliapäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä maahanmuuttajapalvelut/International House Joensuu- palvelun toimintakertomuksen liitteen mukaisena.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.