Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 9 

 

Kaupungin ja ELY:n välisen sopimuksen uudistus: Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

 

HETYJ 23.02.2023 § 9  

235/04.03.01.00/2023  

 

Taustaa

Joensuun kaupungilla ja ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimus on hyväksytty henkilöstö- ja työllisyysjaostossa 23.2.2021 § 10.

 

Nykyisen sopimuksen muuttamiselle on ilmennyt tarve, sillä lakimuutokset kotoutumislain muuttamisesta (1083/2022) ja vastaanottolain muuttamisesta (1084/2022) astuvat voimaan 1.3.2023. Lakimuutosten myötä tilapäistä suojelua saavista, joilla on kotikunta:

-voidaan maksaa kotoutumislain mukaisia korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille

-haavoittuvassa asemassa olevat voidaan osoittaa kuntapaikoille

-alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret saavat kotoutumislain mukaiset asumisen ja tuen palvelut

 

Edellä mainitut lakimuutokset turvaavat tilapäistä suojelua saavien palvelut ja varmistavat, että kunnilla ja hyvinvointialueilla on riittävästi rahoitusta palveluiden järjestämiseen. Näiden lakimuutosten vuoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin sopimusta kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä päivitetään vastaamaan uutta tilannetta.

 

Sopimuksen sisältö

KEHA-keskus korvaa kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010, Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta 1083/2022) 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöitä aiheutuneet kustannukset kunnalle ELY-keskuksen ja kunnan välisen sopimuksen ja voimassa oleva kotouttamisohjelman nojalla.

 

Korvaukset muodostuvat laskennallisista ja todellisten toteutuneiden kustannusten mukaan korvattavista kustannuksista.

 

Laskennallinen korvaus maksetaan pakolaiskiintiössä hyväksytyistä maahanmuuttajista 4 vuodelta, turvapaikkamenettelyn kautta tulleista 3 vuodelta. Korvauksen määrä on alle 7-vuotiaasta 6503 euroa vuodessa ja yli 7-vuotiaasta 1955 € vuodessa.

 

Alkukartoituksesta kunnalle maksetaan kertakorvauksena 700 € henkilöltä silloin, jos maahanmuuttaja ei kunnan haastattelua tehdessä ole aikeissa hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen.

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, paluumuuttoavustus sekä tulkitseminen maksetaan todellisten toteutuneitten kustannusten mukaan. Toimeentulotukea voi saada 3 vuoden ajalta, paluumuuttoavustuksen ja tulkitsemisen järjestämiselle ei ole aikarajaa.

 

Lisäksi kunta voi saada lisätukea Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia 5-hankkeen rahoituksesta (VN/21155/2020; SMDno-2020-2358). Tuet on tarkoitettu pakolaisten vastaanottoon varautumiseen sekä vastaanoton käynnistämiseen ja kehittämiseen kunnissa.

 

Sylvia -hankkeen kautta saatava lisäosa on alle 7-vuotiaista henkilöistä 1 369 euroa ja 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä 460 euroa.  Sylvia -hankkeen tuki maksetaan hakemuksen perusteella kertaluonteisesti edellisenä vuonna saapuneista, kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä.

 

Sopimuksessa vuodelta 2021 Joensuun kiintiö on 45. henkilöä. Sopimuksen henkilöpiiriin kuluvia henkilöitä on saapunut aiempina  vuosina seuraavasti:

 

2022 20 kiintiöpakolaista, 4 oleskeluluvan saanutta turvapaikahakijaa ja 4 henkilöä perheenyhdistämisen kautta

 

2021 28 kiintiöpakolaista  ja 2 turvapaikanhakijaa 

 

2020   20 kiintiöpakolaista, 10 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa,

 

2019  15 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa, 39 kiintiöpakolaista ja 3 yksin tullutta alaikäistä

 

2018  14 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa, 21 kiintiöpakolaista

 

Kunnan vuosittaiseksi kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määräksi esitetään enintään 45 henkilöä. ELY-keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoittuvien henkilöiden määrät. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kotikunnan saaneita tilapäistä suojelua saavia Joensuun kaupunki vastaanottaa paikkakunnan asuntotilanteen ja muun kotoutumista tukevan resurssin mukaisesti. Kuntaan ja kunnasta pois voi lisäksi muuttaa itsenäisesti kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvia henkilöitä.

 

Joensuun kaupungin pakolaisista saamat korvaukset olivat vuonna 2020 yhteensä 513 038 €, vuonna 2021 yhteensä 400 632 € ja vuonna 2022 yhteensä 438 218 €.

 

 

Valmistelija: kotouttamispäällikkö Eija Asikainen

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy

 

liitteenä olevan sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.