Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 10


3 140 Työllistäminen toimintakertomus

 

 

Työllistäminen -tulosalueen toimintakertomus vuodelta 2022

 

HETYJ 23.02.2023 § 10  

236/00.01.02.03/2023  

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 410/2015, 115 §).

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön (8 §) mukaan henkilöstö- ja työllisyysjaosto tehtävänä on hyväksyä vastuualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, talousarvion käyttösuunnitelma, määrärahojen käytön perusteet ja toimintakertomus.

 

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava toimintakertomus tilanteesta 31.12.2022. Toimintakertomuksessa tulee esittää talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuma. Joensuun kaupungin talouspalvelujen tilinpäätösohjeistuksen mukaan toimintakertomukseen tulee sisällyttää lisäksi katsaus toimintavuoteen 2022. Katsaus on tiivis yhteenveto vuoden 2022 olennaisista tapahtumista. Toimialojen tulee lisäksi antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

 

Työllistäminen -tulosalueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Ainoastaan työttömyysasteen tavoite 12 % ei toteutunut. Työttömyysasteen keskiarvo oli vuonna 2022 13,4 %.

 

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimintakatteen osalta hyvin. Kokonaisuutena työllistäminen- tulosalue alittui talousarvioon verrattuna noin 200 000 €. Toimintatuotot ylittyivät n. 920 000 €, josta n. 670 000 euroa johtuen ennakoitua suuremmasta palkkatuen määrästä sekä. Toimintakulut ylittyivät n. 720 000 € johtuen ennakoitua suuremmista hallinnollisten sisäisten ostopalvelujen (ICT, toimisto ym.) määrästä sekä henkilöstökuluista. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui n. 320 000 € talousarviossa ennakoitua suurempana ollen 10,3 milj. €. Työmarkkinatuen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli kuitenkin n. -1,1 milj. €

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö, kansliapäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä työllistäminen -tulosalueen toimintakertomuksen liitteen mukaisena.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.