Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 49


 

 

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan viran muuttaminen henkilöstöjohtajan viraksi

 

HETYJ 22.08.2023 § 49  

1234/01.01.00.00/2023  

 

Henkilöstö- ja yhteysjohtaja jäi syksyllä 2022 opintovapaalle ajalle 12.9.2022-31.10.2023. Talousjohtaja on hoitanut henkilöstö- ja yhteysjohtajan virkaa oman virkansa ohella henkilöstö- ja yhteysjohtajan virkavapauden ajan. Nyttemmin henkilöstö- ja yhteysjohtaja on irtisanoutunut virastaan niin, että viimeinen virassaolopäivä on 4.9.2023. Näin ollen henkilöstö- ja yhteysjohtajan tehtävien hoitaminen on ratkaistava pysyvämmin kuin viransijaisjärjestelyin.

 

Hallintosäännön mukaan henkilöstö- ja yhteysjohtajan henkilöstöön liittyviin tehtäviin kuuluu:

-          johtaa ja valvoa kaupungin henkilöstöhallintoa,

-          vastata henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstösuunnittelusta,

-          huolehtia henkilöstön uudistumiskyvystä ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön motivointi- ja kannustusjärjestelmistä,

-          vastata palvelussuhdeasioita koskevista työnantajaneuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta,

-          vastata henkilöstöpalveluiden, työhyvinvointiasioiden ja työsuojelun järjestämisestä, työterveyshuollon hankkimisesta ja ohjauksesta,

-          vastata henkilöstöasioiden viestinnästä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä

 

Muihin tehtäviin kuuluu:

-          huolehtia kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä, viestinnästä ja kaupunkimarkkinoinnista,

-          vastata kaupungin tapahtumapalveluista ja vastata kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin ja niiden käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista yhdessä kaupunkirakennepalvelujen kanssa,

-          vastata tapahtumamarkkinoinnista ja tapahtumiin liittyvistä yhteistyöstä tapahtumajärjestäjien kanssa,

-          huolehtia asukasosallistumisen kehittämisestä,

-          huolehtia palvelupisteiden toiminnasta

-          huolehtia maaseutuhallinnon viranomaispalvelujen yhteistyön järjestämisestä ja

-          koordinoida maaseutuohjelman toteuttamista.

 

Vireillä olevassa hallintosääntömuutoksessa on esitetty, että henkilöstö- ja yhteysjohtajan tehtävät jaettaisiin kahteen osaan. Henkilöstöasioista vastaisi jatkossa henkilöstöjohtaja, ja muut henkilöstö- ja yhteysjohtajan tehtävät siirrettäisiin kaupunginjohtajan vastuualueelle.

 

Muutoksen myötä on tarpeen muuttaa myös henkilöstö- ja yhteysjohtajan nimike henkilöstöjohtajaksi.  Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2023, koska henkilöstö- ja yhteysjohtajan viran hoitamisen väliaikaisjärjestelyjä koskevat päätökset ovat voimassa 4.9.2023 asti.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

muuttaa henkilöstö- ja yhteysjohtajan viran (viran nro 00007896) virkanimikkeen henkilöstöjohtajan viraksi 4.9.2023 lukien.

Mikäli kaupunginvaltuusto ei kokouksessaan 28.8.2023 hyväksy henkilöstö- ja yhteysjohtajan tehtävien järjestelyyn liittyvä hallintosääntömuutosta, tämä virkanimikkeen muutospäätös raukeaa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtaja Satu Huikuri poistui kokouksesta esteellisenä  päätöksen esittelyn ja päätöksen teon ajaksi.