Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 72


 

 

Työllistämisen kuntalisä ja kohderyhmät vuonna 2024

 

HETYJ 21.11.2023 § 72  

1588/02.05.01.01.00/2023  

 

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat työnantajille tukea ja palveluita työllistämiseen. Merkittävimpänä tukimuotona on työllistämisen kuntalisä, joka on määräaikainen rahallinen palkkio työnantajalle työllisyyspalvelujen työttömänä olevan asiakkaan työllistämisestä. Kuntalisä on tällä hetkellä käytössä yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikissa maakunnan kunnissa ja sen myöntämisen ehdot vaihtelevat kunnittain.

 

Työllistämisen kuntalisä myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Vuonna 2023 kuntalisään varattu määräraha 380 000 €. Vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaisesti työllistämisen kuntalisään on kohdennettu 330 000 €.  Määrärahan vähentäminen perustuu vuoden 2023 kuntalisän myöntämismääriin, palkkatuen tasomuutokseen sekä kaupungin taloustilanteen huomioimiseen.

 

Kuntalisän myöntämisen kriteerit 2024

 

Työllistämisen kuntalisän on huomattu nostavan määräaikaisten työsuhteiden työjakson kestoa ja kannustavan myös toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden syntymiseen. Tämän vuoksi kuntalisän myöntämisehdot säilytetään samoina kuin vuonna 2023.

 

Vuonna 2024 kuntalisä voidaan myöntää hakemuksesta työnantajalle tilanteessa, kun työnantaja työllistää Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen työttömän asiakkaan. Kuntalisän myöntäminen edellyttää vähintään neljä kuukautta kestävän työsuhteen. Kuntalisän suuruus määräytyy työsuhteen viikkotuntien mukaan ja se voidaan myöntää enintään työssäoloehdon täyttävään työsuhteen osaan korkeintaan kahdeksaksi kuukaudeksi.

 

Kuntalisän määrä

 

Kuntalisä 350 euroa/työkuukausi, jos työntekijän viikkotyöaika on vähintään 25 tuntia.

 

-          Työsuhteen kesto vähintään neljä kuukautta.

 

Kuntalisä 600 euroa/työkuukausi, jos työntekijän viikkotyöaika on vähintään 32 tuntia.

 

-          Työsuhteen kesto vähintään neljä kuukautta.

 

Kuntalisän myöntämisen perusteet

 

Työllistämisen kuntalisä voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille, mutta ei yksityishenkilöille. Periaate on linjassa vuonna 2023 muuttuneen palkkatukilain kanssa. Yksi työnantaja voi saada kuntalisän enintään viiden eri työntekijän työsuhteen perusteella vuodessa. Kuntalisähakemus on jätettävä heti työsuhteen alussa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Kuntalisää hakevan työnantajan on sitouduttava kuntalisän myöntämisehtoihin. Kuntalisä on elinkeinotoimintaa harjoittavalle hakijalle de minimis -tuki.

 

Työllistämisen kuntalisää ei myönnetä palkkaan tai sen sivukuluihin. Työnantaja ilmoittaa kuntalisää hakiessaan, mihin käyttötarkoitukseen hakija kohdentaa kuntalisän. Kuntalisää ei myönnetä provisiopalkkaiseen työhön eikä vuokratyönä tehtävän työn perusteella. Kuntalisää ei myönnetä valtiolle, hyvinvointialueille, kunnille, kuntien osaomistamille konsernikuntayhtymille ja yhtiöille.

 

Kuntalisää ei myönnetä, jos palkattu henkilö on aikaisemmin ollut velvoitetyössä Joensuun kaupungilla tai kaupungin siirrettynä työntekijänä toisella työnantajalla tai jos palkatun henkilön työssäoloehto on täyttynyt työsuhteessa, johon on kahden edellisen kalenterivuoden aikana myönnetty vastaava kuntalisä.Kuntalisää ei myönnetä normaalissa työnvaihtotilanteessa esim. työntekijä irtisanoutuu entisestä työstä vaihtaakseen uuteen työhön tai valmistuva opiskelija palkataan suoraan töihin.

 

Mikäli vuoden 2024 aikana lainsäädännössä tapahtuu hallitusohjelman mukaisia työssäoloehdon täyttymiseen liittyviä muutoksia, työllistämisen kuntalisä myönnetään lakimuutoksen voimaantulon jälkeenkin vain yli 25 viikkotunnin työsuhteen perustella ja enintään kahdeksan kuukauden ajalle.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö, työllisyyskoordinaattori

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä työllistämisen kuntalisän periaatteet ja kohderyhmät vuodelle 2024.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.