Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 17


3 Toimintakertomus IHJ 2023

 

 

International House Joensuu-yksikön toimintakertomus vuodelta 2023

 

HETYJ 19.03.2024 § 17  

100/02.02.02.00/2024  

 

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 410/2015, 115 §).

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön (8 §) mukaan henkilöstö- ja työllisyysjaosto tehtävänä on hyväksyä vastuualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, talousarvion käyttösuunnitelma, määrärahojen käytön perusteet ja toimintakertomus.

 

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava toimintakertomus tilanteesta 31.12.2023. Toimintakertomuksessa tulee esittää talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuma. Joensuun kaupungin talouspalvelujen tilinpäätösohjeistuksen mukaan toimintakertomukseen tulee sisällyttää lisäksi katsaus toimintavuoteen 2023. Katsaus on tiivis yhteenveto vuoden 2023 olennaisista tapahtumista. Toimialojen tulee lisäksi antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

 

Kulut vuodelle 2024 oli arvioitu 736 000 € ja tulot 460 000 €, kaupungin rahoitusosuus 276 000 €. Tulot toteutuivat ennakoitua suurempana (728 868 €) joten kaupungin katettavaksi jäi vuonna 2023 IHJ:n toiminnan osalta 10 717 €.

 

Tilinpäätökseen konsernipalveluiden tulosalueen yhteydessä esitettävä tiivis katsaus toimintavuodesta 2023, strategiassa asetettujen avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty pykälän liitteessä.

 

Valmistelija: kotouttamispäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä International House Joensuu -yksikön toimintakertomuksen vuodelta 2023 edellä esitetyn ja liitteen mukaisena.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.