Dynasty tietopalvelu Haku RSS Juuan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 33


 

 

Osallistuminen OMA2 -strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa - verkostohankkeeseen.

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 33 Julkinen

44/12.00.01.07/2024  

 

Valmistelija Elinvoimavastaava Antti Asikainen / Kunnanjohtaja Henri Tanskanen

 

Asian tausta Koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallitus esittää päätöksellään (18.1.24/18 §) omistajakunnilleen osallistumista FCG:n ja Kuntaliiton OMA2 -strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa - verkostohankkeeseen ajalla 2024-2026. Hankkeen tehtävänä on rakentaa uudenlaista strategista kumppanuutta ja tehostaa omistajaohjausta vahvistamaan alueen elinvoimaa sekä edistämään osaavan työvoiman saatavuutta.

 

 Hankkeen tarvetta perustellaan erityisesti osana TE2024-uudistusta, jonka myötä julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnalle vuoden 2025 alusta. Pohjois-Karjalassa työvoimapalvelut siirtyvät kuntien muodostamalle työllisyysalueelle, jonka vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki.

 

 Joensuun kaupunki on ilmoittanut, ettei se aio osallistua hankkeeseen. Pohjois-Karjalassa on joitakin kuntia, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan.

 

 Oheismateriaalina Riverian yhtymähallituksen päätös 18.01.2024 § 18 ja esitys hankkeesta.

 

 Juuan kunnan rahoitus olisi 2000 euroa kalenterivuotta kohden.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

 

Päätösehdotus Esitän kunnanhallitukselle, että kunta ei osallistu OMA2-strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -verkostohankkeeseen.

 

Perustelut OMA2 -verkostohankkeeseen osallistuminen edellyttäisi tarvetta kehittämistoimenpiteille ja ajallisia resursseja. Riverian omistajuuteen liittyvä kehittäminen ei kunnan näkökulmasta edellytä tarkastelua. On mahdollista, että ammatillisen koulutuksen strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen vahvistaminen havaitaan tarpeelliseksi myöhemmin, kun työllisyysalue on käynnistänyt toimintansa.

 

 Lakisääteisten palvelujen järjestämisen lisäksi tuleva työllisyysalue kehittää ja ylläpitää maakunnallista työllisyyden ekosysteemiä, joka kiinnittää laajan toimijaverkoston työllisyyttä edistävään yhteistyöhön. Ekosysteemin kehittämistyö käynnistettiin loppuvuodesta 2023. Oppilaitokset ovat mukana työllisyyden ekosysteemissä osallistumalla työryhmiin ja ekosysteemin johtofoorumiin sekä sitä tukeviin kehittämishankkeisiin.

 

 Rahoituksen summa on maltillinen, mutta hankkeen vaikuttavuudesta Juuan kunnan osalta ei ole voitu varmistua. Hankkeessa on runsaasti seminaareja ja tiedon vaihtoa ylemmällä tasolla, mutta paikallisella tasolla vaikuttavuus ei esitysmateriaalien perusteella saa aikaan riittävää vaikuttavuutta. Yhteistyö kunnan ja Riverian välillä on jo nyt hyvää ja omistusohjaus on koettu toimivaksi.

 

Sovellettavat säädökset Kuntalain 39 §

 

Päätös Hyväksyttiin.