Dynasty tietopalvelu Haku RSS Juuan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 34


Rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet ohje

 

 

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan ohje

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 34 Julkinen

51/00.01.01.03/2024  

 

Valmistelija Talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

 

Asian tausta Kuntalain 14 §:n 6 kohdan mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon sekä ja sijoitustoiminnan perusteista. Kuntalain 39 §:n 1 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

 

 Juuan kunnan hallintosäännön 9 luvun 7 §:n 2 kohdan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää myös lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista.

 

 Ohjeella linjataan Juuan kunnan rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan sekä niihin liittyvien riskienhallinnan keskeisimmät periaatteet. Periaatteet auttavat ohjaamaan kunnan rahoitustoimintaa vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Rahoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Juuan kunnan ja kuntakonsernin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminta perustuu kuntastrategiaan ja palvelee sen tavoitteiden toteutumista. Kunnan rahoitustoimintaa ohjaa strategian lisäksi vuosittain laadittavalla talousarviolla.

 

 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet on asiakirjassa jaettu rahoituksen perusteisiin ja sijoitustoiminnan perusteisiin. Rahoituksen perusteisiin on määritelty kunnan ottolainaukseen ja antolainaukseen liittyvät käytännöt sekä periaatteet takausten myöntämiseen ja korkoriskin hallintaan. Sijoitustoiminnan perusteissa on määritelty sijoitustoiminnan yleiset periaatteet. Näitä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa ohjeessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy rahoitus- ja sijoitustoiminnan ohjeet.  

 

Perustelut Edellä esitetyt

 

Sovellettavat säädökset Edellä esitetyt

 

Päätös Hyväksyttiin.

Lassi Kirjavainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 17:47.