Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 18


1 Delegointi 1.1.2022

Ympäristöterveydenhuollon jaoston toimivallan siirtäminen

5127/00.01.01.02/2021

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021 § 18

 

 

Lisätiedot vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen, p. 013 330 8206

vs. terveysvalvonnan päällikkö Jaana Valkama, p. 013 330 8242

 

 

Päätösehdotus Toimialuejohtaja, ympäristöterveydenhuolto Hiltunen Kirsi:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä delegoinnin muutokset liitteen mukaisesti.
Toimivallan siirto tulee voimaan 1.1.2022.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Kuntalain (410/2015) 91 § mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille. Valtuusto voi hallintosäännössä antaa toimielimelle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön (10.11.2016 § 38), jonka 2 luvun 7 §:n mukaan ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on hoitaa hallituksen puolesta kunnalle kuuluvat seuraavat ympäristöterveydenhuollon tehtävät:

 

  1. terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan elintarvikevalvontaviranomainen),

 

2. tupakkalain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,

 

3. lääkelain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,

 

4. eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaiset kunnan tehtävät,

 

5. toimii ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena,

 

6. hoitaa muut hallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto ratkaisee hallituksen puolesta seuraavat asiat:

 

7. vahvistaa ympäristöterveydenhuollon maksutaksa,

 

8. päättää yhteistoiminta-alueen osallistumisesta eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuviin kustannuksiin.

Hallintosäännön 3 § mukaan toimielin voi siirtää hallintosääntöön perustuvaa toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle, mikäli se lain mukaan on mahdollista eikä sitä ole hallintosäännössä nimenomaisesti kielletty.

 

Liitteessä esitetyn delegoinnin on ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksynyt kokouksessaan 19.5.2021 § 11. Liitteeseen on koottu eri ympäristöterveydenhuollon lakien ja asetusten muka              an delegoitu päätösvalta. Delegoinnit sujuvoittavat toimintaa erityislakien mukaisissa lupa- ja valvonta-asioissa.

 

Vuoden 2022 alusta alkaen kaksi terveystarkastajan virkaa muuttuvat ympäristöterveyssuunnittelijan viroiksi. Suunnittelijoilla on sama ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön edellyttämä pätevyys, toimintaoikeus ja päätösvalta kuin terveystarkastajilla. Tästä johtuen ympäristöterveyssuunnittelijat on lisättävä delegointiin.