Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 19Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2020 - 2024

3557/11.00.01.01/2020

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021 § 19

 

 

Lisätiedot vs.ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen p. 013 330 8206,

 vs. terveysvalvonnan päällikkö Jaana Valkama p. 013 330 8242

 

 

 

Päätösehdotus Toimialuejohtaja, ympäristöterveydenhuolto Hiltunen Kirsi:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2022.

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus Ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelman vuosille 2020-2024. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon keskusvirastojen valvontaohjelmien päivitykset ja mahdolliset muut olennaiset muutokset. Liitteenä on esitys päivitetyksi valvontasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

 

 Painopistealueet 2022

 

 Läpileikkaava teema: Yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö.

 

 

 Elintarvikevalvonnan painopisteet vuodelle 2022

 

-        Valvontayksikön omat valvontahankkeet ovat

-        mansikan jäljitettävyys

-        tehostetun palveluasumisen elintarviketilojen hygienia, siisteys ja siivottavuus

-        kala-alan laitosten pintapuhtaus ja listerian hallintakeinot omavalvonnassa

-        kalojen elohopeapitoisuudet

 

-        Valtakunnallisia painopisteitä ovat mm.

-        valvonnan piiriin kuuluvien toimijoiden toimintojen ajantasaisuus

-        elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan kehittäminen

-        VATI:n jatkuva kehittäminen

-        pandemiavalmiuden kehittäminen?

 

 

 Terveydensuojeluvalvonnan painopistealueet vuodelle 2022

 

-        Valvontayksikön omat valvontahankkeet ovat

-        vesilaitosten koulutuksen jatkaminen

-        tehostetun palveluasumisen valvonnan vaikuttavuus (jatkovalvontahanke)

 

-        Valtakunnallisia painopisteitä ovat

-        omavalvonnan tukeminen

-        elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö

 

 

 Tupakkavalvonnan painopisteet vuodelle 2022 ovat

 

-        omavalvonnan tukeminen

-        laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö

-        yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa

-        tupakointikieltojen valvonta (EU-uimarannat)

 

 

 Lääkelain valvonnan?painopisteet vuodelle 2022 ovat

 

-        nikotiinivalmisteiden esillepano ja myyntiluvat

 

 

Painopistealueiden mukaisen valvonnan toteuttaminen on kuvattu valvontasuunnitelmassa.

 

 

Eläinlääkintähuollon painopisteet vuodelle 2022:

 

-        Valvontayksikön omat painopistealueet:

-        epäilyyn perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen kunnissa

-        lakisääteisten eläinlääkäripalvelujen laadun ja saatavuuden varmistaminen

-        tuotantoeläinten terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen palvelutarvetta vastaavaksi panostamalla henkilöstön koulutukseen ja työjärjestelyihin

 

-        Valtakunnallisia painopistealueita ovat mm.:

-        ELTE-tietojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto

-        ELSU-tietojärjestelmän käyttöönotto (epäilyyn perustuva ja ilmoituksen- ja luvanvaraisten kohteiden valvonta)

-        Pandemiavalmiuden kehittäminen - koronapandemian opit elintarvikevalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa: Osallistutaan työryhmiin, onnistumisen arviointiin ja valmiuden kehittämiseen

-        EU:n eläinterveyssäännöstön 2019/429 (AHL) ja muun eläintautilainsäädännön sekä muun eläinten merkinnän ja rekisteröinnin lainsäädännön toimeenpano

-        EU:n eläinlääkeasetuksen tammikuussa 2022 alkavaan soveltamiseen valmistautuminen: osallistutaan aluehallintoviraston järjestämiin koulutuksiin

-        Eläinten hyvinvointilain toimeenpano: koulutuksiin osallistuminen

-        Salmonella- ja tilarehustamopainopisteiden jatkaminen

 

 

 Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen kannalta merkittävä riski on edelleen eläinlääkäreiden saatavuus. Valtakunnallisesti valmisteilla oleva eläinlääkintähuoltolain ja eläinlääkäreiden mahdollinen palkkausjärjestelmän muutos saattavat aiheuttaa merkittäviä muutoksia eläinlääkäripalvelujen tuotantoon tulevaisuudessa. Muutoksia seurataan tiiviisti ja niihin pyritään vaikuttamaan.

 

 Suunnitelmaan on päivitetty painopisteet valtakunnalliset valvontaohjelmat huomioiden ja lisäksi on tehty muita tarkennuksia mm. kohteiden lukumääriin, tietojärjestelmiin ja lainsäädännön muutoksiin liittyen.

 

 Terveysvalvonnassa hyväksyttyyn suunnitelmaan?ei ole merkittäviä muutoksia.

 

 Terveysvalvonnan osalta valvontasuunnitelman toteutumisen riskinä on edelleen koronaan ja tartuntatautilakiin liittyvät tehtävät. Terveysvalvontaan voi tulla tarkastuspyyntöjä koronatilanteen vaikeutuessa, mikä vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteuttamista. Lisäksi suunnitelman toteutumisen kannalta riski on yleisen koronatilanteen?mahdollinen paheneminen, jos se johtaa henkilökunnan lisääntyneisiin poissaoloihin tai toiminnan muutoksiin.