Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 21


8 Maksutaksa 2022
9 Maksutaulukko 2022

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksa

5128/02.05.00.03/2021

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021 § 21

 

 

Lisätiedot vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen, p. 013 330 8206

vs. terveysvalvonnan päällikkö Jaana Valkama, p. 013 330 8242

 

 

Päätösehdotus Toimialuejohtaja, ympäristöterveydenhuolto Hiltunen Kirsi:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutokset liitteen mukaisesti. Uusi maksutaksa tulee voimaan 1.1.2022 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Lähes kaikki ympäristöterveydenhuollon soveltamisalaan kuuluvat lait (mm. elintarvikelaki ja terveydensuojelulaki) velvoittavat kunnan (Siun sote) perimään maksuja tietyistä valvontaviranomaisen suorittamista toimenpiteistä. Tällaisia ovat erilaiset lupa-, ilmoitus-, näytteenotto-, tutkimus- ja valvontamaksut. Lisäksi kunta (Siun sote) voi periä eläinlääkintähuoltolain (765/2009, § 21) mukaisia maksuja keskitetystä yhteydenottopalvelusta ja käynneistä eläinlääkärin vastaanotolla.

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto on 10.11.2016 38 § hyväksynyt hallintosäännön, jonka 2. luvun, 7 §:n mukaan ympäristöterveydenhuollon jaosto vahvistaa hallituksen puolesta ympäristöterveydenhuollon maksutaksan.

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto on päättänyt maksujen yleisistä perusteista talousarvion yhteydessä 10.12.2020 § 56.  Päätöksen mukaan lainsäädäntöön perustuvat maksut kannetaan enintään lain määräämässä laajuudessa. Mikäli maksun kantaminen on jätetty kuntayhtymän harkintaan, pidetään pääsääntönä maksun kantamista täysimääräisenä laissa mainittujen perusteiden mukaan. Lisäksi niistä palveluista, jotka kuntayhtymä järjestää yli lakisääteisen velvoitteen, perittävillä maksuilla katetaan palvelujen tuotantokustannukset.

 

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden 20.5.2021 alkaen voimassa oleva maksutaksa on hyväksytty 19.5.2021 (YMPJ § 12).  Elintarvikelain (297/2021, 72 §) ja terveydensuojelulain (763/1994, 50 §) mukainen vuosittainen valvonnan perusmaksua on perittävä vuoden 2022 alusta alkaen. Taksaa on päivitettävä niin, että valvonnan perusmaksu ja kuntaliiton uusi mallitaksa tulee huomioitua. Muutoksessa maksutaksaan ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon on lisätty elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu (150 €/vuosi). Taksan muiden maksujen tasoon ei esitetä muutoksia.