Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 22Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeista eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

5109/03.00.00.00/2021

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021 § 22

 

 

Lisätiedot vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen, p. 013 330 8206

 

 

Päätösehdotus Toimialuejohtaja, ympäristöterveydenhuolto Hiltunen Kirsi:

 

 Päätetään antaa liitteen mukainen lausunto maa- ja metsätalousministeriölle.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotuksella säädettäisiin uusi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki (247/1996). Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia (29/2000) muutettaisiin laajentamalla eläinten hyvinvointiongelmia koskevaa eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuutta. Kalastuslakiin (379/2015) sisällytettäisiin saaliiksi otettavien kalojen ja rapujen sekä syöttinä käytettävien kalojen lopetusta koskevat säännökset. Samalla eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset.

 

Lausunnoille lähetetty luonnos perustuu keväällä 2019 rauenneeseen hallituksen esitykseen 154/2018 vp. Esitykseen on tehty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta johtuvat muutokset. Esityksestä on poistettu siinä aiemmin ollut yhteys maakuntauudistukseen. Uuteen esitykseen sisältyy myös eräitä hallitusohjelmasta riippumattomia uudistuksia sekä teknisiä tarkennuksia ja päivityksiä.

 

Lausunto tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön 14.1.2022 mennessä.

 

Uuden eläinten hyvinvointilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

 

Liitteenä oleva lausunto on laadittu eläinsuojeluvalvonnan näkökulmasta.

 

Lausuntopyyntö, lakiluonnos ja muistio  ovat kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla (Lausuntopyynnöt - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)).