Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 86


Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

5128/00.02.02/2022

 

 

Tarkastuslautakunta 26.09.2022 § 86

 

 

 

Päätösehdotus Lakimies Kela Sakari:

 

 Tarkastuslautakunta päättää

1. Noudattaa kokousaikataulussa tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman vuodelle 2022 mukaista aikataulua.

2. Tarkastaa tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tilikauden 2022 arviointia koskevissa kokouksissa siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen kokouksen jälkeen, viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen.

Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään. Lisäksi esityslistat julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Hallintosäännön 9 luvun 17 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

 

Hallintosäännön 9 luvun 18 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen viedään tarkastamisen jälkeen nähtäväksi kuntayhtymän kirjaamoon ja verkkosivuille salassapitovelvoitteet huomioiden toimielimen päättämänä aikana.

 

  Hallintosäännön 9 luvun 2 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.