Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 12


 

Tiedoksi asiat johtokunnalle

 

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 02.03.2023 § 12  

    

Sähkökanteleen lainaussopimus 25.11.2022- 15.6.2025 väliseksi ajaksi

Rääkkylän Osuuspankki on luovuttanut musiikkiopistolle lainaan Koistinen Electric1 -sähkökanteleen 25.11.2022 - 15.6.2025 väliseksi ajaksi. Sopimus on allekirjoitettu 25.11.2022.

 

Eepos-oppilaitoshallinnan palvelusopimus

Oksidia Oy on laatinut Eepos-oppilaitoshallinnan palvelusopimuksen, jossa kuvataan ne ehdot, joiden mukaisesti musiikkiopistolle myönnetään oikeus käyttää Oksidia Oy:n SaaS-palveluna tarjoamaa Eepos-oppilaitoshallintajärjestelmää. Ohjelma on ollut musiikkiopiston käytössä vuodesta 2017 lähtien.

 

Lukukausimaksutuki Ukrainasta sotaa paenneille

Taiteen perusopetusliitto (TPO) on myöntänyt Keski-Karjalan musiikkiopistolle hakemuksesta lukukausimaksutuen kolmen oppilaan lukukausimaksuihin kevään 2023 aikana. Rahoitus kattaa oppilaitoksen hinnaston mukaisen oppilasmaksun. Tuki on tarkoitettu taiteen perusopetuksen lukukausimaksun kattamiseen sotaa Ukarainasta paenneille, tai mikäli paikkoja riittää, myös muusta akuutin konfliktin maasta Suomeen paenneille lapsille ja nuorille kevätlukukaudelle 2023.

 

Tohmajärven kunnan työhyvinvointikyselyn tulokset/musiikkiopisto

Tohmajärven kunta toteutti marraskuussa 2022 sähköisen työhyvinvointikyselyn koko kunnan henkilöstölle Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla. Musiikkiopistosta kyselyyn vastasi 46 henkilöstä 14 henkilöä. Tarvittaessa rehtori selvittää kokouksessa tarkemmin kyselyn tuloksia.

 

Syksyn 2022 yhteissoittokyselyn tulokset

Musiikkiopisto on laatinut syksyllä 2022 kaikille solistisessa opetuksessa oleville oppilaille kyselyn yhteissoittoon osallistumisesta. Kyselyyn vastasi 77 opiskelijaa. Syksyn yhteissoittokysely on jatkoa keväällä 2022 tehdylle kyselylle.

 

Opintonsa lopettaneille oppilaille tehdyn kyselyn tulokset

Musiikkiopisto on lähettänyt syksyllä 2022 kyselyn opintojen päättymisen syistä niille oppilalle, jotka ovat lopettaneet opintonsa musiikkiopistossa keväällä 2021/2022 tai syksyllä 2022.

Suurimpina syinä opintojen lopettamiselle oli kiinnostuksen väheneminen, joka liittyi usein ajanpuutteeseen, kuormittuneisuuteen, opintojen tavoitteellisuuden korostumiseen tai esimerkiksi kyytihaasteisiin. Opintojen lopettamiseen vaikutti myös armeijaan meno ja paikkakunnalta poismuutto tms. elämäntilanteeseen liittyvä seikka.

 

Työpaikkaselvitysraportit Kesälahden sekä Patteriston ja Paloaukean koulujen opetuspisteistä

Musiikkiopiston Kesälahden ja Ylämyllyn opetuspisteillä on tehty työpaikkaselvitykset Siun työterveys Oy:n toimesta. Ennen työpaikkaselvityksiä on henkilöstölle lähetetty täytettäväksi työpaikan riskien arviointilomakkeet, joista tehty yhteenveto on toimitettu työterveyshoitajalle.

 

Kunnanjohtajan päätös musiikkiopiston rehtorin sijaisuuden jatkamisesta

Tohmajärven kunnanjohtaja on tehnyt 12.1.23 (§ 2) päätöksen musiikkiopiston rehtorin sijaisuuden jatkamisesta varsinaisen rehtorin virkavapaan jatkuessa 21.3.2023 saakka.

 

Sopimus Kolin etämuskaritoiminnan jatkamisesta kevätlukukaudella 2023

Musiikkiopisto on sopinut Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa Kolin etämuskaritoiminnan järjestämisestä ajalla 9.1.2023 - 26.5.2023. Sopimus on jatkoa syksyn 2022 etämuskaritoiminnalle.

 

LähtiTapiola Idän lahjoituksella tehty hankinta

LähiTapiola Itä lahjoitti musiikkiopistolle 1.500 euroa käytettäväksi musiikkiopistotoiminnan hyväksi Keski-Karjalan alueella. Tähän mennessä lahjoitusrahalla on hankittu opettajien esittämän toiveen mukaisesti yhteiskantele Twin5 Koistinen Kantele Oy:lta. Kantele on tällä hetkellä Kiteen toimipisteellä. Päätös jäljellä olevan lahjoitussumman käytöstä tehdään myöhemmin.

 

Tiedoksi saapuneet asiakirjat ovat tarkemmin nähtävillä kokouksessa. 

 

Esittelijä

 vs. musiikkiopiston rehtori Kinnunen Saila saila.kinnunen@tohmajarvi.fi puh. 040 105 4045

 

Päätösehdotus

 Merkitään asiat johtokunnan tietoon saatetuksi.

 

Päätös

 Merkittiin asiat johtokunnalle tietoon saatetuiksi.

 

 ________

 

Merkitään, että Talvikki Attila-Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:35.

 

Merkitään, että toinen pöytäkirjantarkastaja Markku Tanskanen poistui kokouksesta tämän pykälän

käsittelyn aikana klo 20:40. Hänen tilalleen toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin loppukokouksen

ajaksi Jani Salomaa.