Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 128 

Tohmajärven kunnan lausunto Siun soten tulevaisuuslautakunnan lausuntopyyntöön Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, Siun soten, palvelustrategialuonnoksesta ja palveluverkkoskenaarioista

 

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 128  

73/00.04.01/2023 [Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa]  

 

Siun soten tulevaisuuslautakunta on pyytänyt alueen sidosryhmiltä kirjallista lausuntoa palvelustrategialuonnoksesta ja palveluverkkoskenaarioista. Tulevaisuuslautakunta on maininnut pyynnössään, että vaikutusten arviointi (ml. talous- ja henkilöstövaikutukset) tullaan julkaisemaan toukokuussa päätöksentekovaiheen käsittelyn yhteydessä. Lausuntopyyntö esityslistan liitteenä.

 

Kunnanjohtaja on Tohmajärven kunnahallituksen nimissä pyytänyt lisäaikaa lausunnon antamiselle 30.8.2023 asti. Lisäajan pyytämisen perusteet perustuvat hyvän hallintotavan noudattamiseen, mikä on kunnahallituksen mielestä lausuntopyyntöä tehdessä unohtunut.

 

Hallintolain (2003/434) 33 §:ssä säädetään, että asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika.

Tohmajärven kunta toteaa, että lausunnon antamiseen on varattu vain 12 täyttä työpäivää lausuntopyynnön saapuessa Pohjois-Karjalan kuntien kirjaamoon iltapäivällä 13.4.2023. Ottaen huomioon asian laadun ja vaikuttavuuden, asetettua määräaikaa ei ole pidettävä riittävänä.  Kunta korostaa, ettei aineisto ole tällä tarkkuudella ollut aiemmin kuntien ja muiden tahojen saatavilla. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen infokierroksilla kevään 2023 aikana aineistoa ei ole esitelty. Palveluverkko - palvelujen tuottamisen määritelmät ja kriteerit -asiakirja on esimerkiksi laadittu vasta 3.4.2023.

 

Hallintolain 32 §:ssä säädetään, että lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Tulevaisuusvaliokunta ei ole yksilöinyt mistä erityisistä seikoista lausuntoa pyydetään. Lausuntopyyntö on laadittu niin, että lausuntoa pyydetään palveluverkosta ja strategiasta kokonaisuudessaan. Ottaen huomioon esitetyn aineiston laadun ja laajuuden, lausuntopyynnössä tulisi yksilöidä ne kohdat, joista lausunto halutaan. Tarkemmat perustelut lisäaajan pyytämisestä löytyy esityslistan liitteenä. Kunnanhallituksen listan lähtöhetkellä ei hyvinvointialueelta ole tullut tietoa saadaanko lausunnon antamiselle lisäaikaa.

 

Kunnanjohtaja on valmistellut lausuntoa hyvinvointialueen palveluverkkostrategiasta, lausuntoluonnos löytyy esityslistan liitteenä. Tohmajärven kunnanhallitus suhtautuu erittäin kriittisesti palveluverkon 1 sekä 2 skenaarioihin ja pitää niiden toteuttamista hyvinvointialueiden perimmäisten tavoitteiden vastaisina. Molemmat skenaariot tarkoittaisivat sitä, että Tohmajärvellä ei olisi tulevaisuudessa omaa terveysasemaa ja skenaarion 1 osalta kunnasta ei saisi enää terveyspalveluita lainkaan. Skenaarion 2 osalta olisi joitakin palveluita saatavilla, mutta ne tarjottaisiin liikkuvana palveluna tiloissa jotka sijaitsisivat kunnan alueella tai liikkuvassa palveluautossa.

 

Tohmajärven kunta on investoinut terveysasemaan kiinteistöön vuosina 2018-2022 yhteensä yli 600.000 euroa ja tulevana kesänä on tarkoitus kunnostaa terveysaseman parvekkeet, jotka palvelevat kiinteissä myös poistumisreitteinä. Tohmajärven kuntastrategiassa tavoitteena on sote-palveluiden turvaaminen ja sotekiinteistön kunnossapiden turvaaminen johon myös kiinteistöön tehdyt kunnostukset ovat tähdänneet.

 

Kunnanhallitus näkee, että skenaario 3 olisi sellainen jota voitaisiin lähteä tulevaisuudessa toteuttamaan. Skenaario 3:n osalta hyvinvointialueen on keskityttävä lujasti henkilöstön saatavuuden parantamiseen keskittyvään työhön. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi hyvinvointialueen tulee ottaa kunnat, hyvinvointialueen henkilöstö ja asukkaat mukaan yhteistyöhön.

 

Hyvinvointialue on järjetänyt lausuntokierroksen Pohjois-Karjalassa ja tiistaina 18.4.2023 lausuntokierros rantautui Tohmajärvellä, jossa tulevasta palveluverkko uudistuksesta oli kertomassa strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ja muutosjohtaja Elina Felin. Tohmajärven kuntaa edusti Kunnanvaltuuston- ja hallituksen puheenjohtajat, sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja kunnanjohtaja.

 

Asukkaille on myös mahdollisuus antaa oma näkemyksensä tulevasta palveluverkosta, lausunnon pääsee antamaan täällä: https://www.strategydialog.com/0189dc83-e4ad-4e97-bc7c-351e8540cef4

 

Lisätietoja tulevasta palveluverkkosuunnitelmasta löydät täältä:

https://www.siunsote.fi/palvelustrategia  

 

 

 

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen puh. 040 105 4001, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus

 Tohmajärven kunnanhallitus tekee kokouksessa tarpeelliset huomiot ja lisäykset lausuntoluonnoksen pohjalta. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan viimeistelemään lausunnon ja lähettämään sen tulevaisuuslautakunnalle 2.5.2023 mennessä ellei lisäaikaa lausunnon antamiseen ole saatu.

 

 Merkitään, että kunnanhallitus kävi vilkkaan keskustelun hyvinvointialueen valmistelun huonosta aikataulusta palveluverkkostrategialuonnoksen ja palveluverkkoskenaarion osalta.

 

 Merkitään, että käytiin vilkas evästyskeskustelu lausunnon viimeistelemiseksi.

 

 Merkitään, että Tohmajärven kunnanhallitus pidättää joka tapauksessa oikeuden täydentää lausuntoaan valmistelun edetessä.

 

Päätös

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 ________