Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta
Pöytäkirja 08.06.2023/Pykälä 33


 

Apulaisrehtorin viran täyttäminen

 

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 08.06.2023 § 33  

13/01.01.01.01/2023 [Musiikkiopiston rekrytoinnit 2023]  

 

Apulaisrehtorin virka on ollut haettavana 18.4.2023 - 9.5.2023. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekry -palvelussa, Tohmajärven kunnan www -sivuilla kuulutuksissa, TE-toimistossa, SML:n kotisivuilla sekä sosiaalisen median eri kanavissa.

 

Apulaisrehtorin palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät OVTES:n ja kelpoisuusehdot opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

 

Määräaikaan mennessä apulaisrehtorin virkaan tuli viisi hakemusta. Johtokunnan (Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 13.4.2023 § 17) nimeämä apulaisrehtorin viran täytön työryhmä päätti kutsua kaikki hakijat haastatteluihin. Kaikki hakijat ovat tehtävään muodollisesti päteviä. Hakijoiden haastattelut toteutettiin 23.5. - 25.5.2023.

 

           Hakijoiden hakemukset, haastattelumuistiot ja hakijavertailu ovat nähtävillä kokouspaikalla.

 

Asian valmistelija

 musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

 

Esittelijä

 musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

 

Päätösehdotus

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

 Merkitään, että rehtori lähetti johtokunnan varsinaisille jäsenille hakijoista laaditun ansiovertailun 5.6.2023. Ansiovertailu tuotettiin hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien runkoon.

 

Merkitään, että valintaa valmisteleva johtokunnan nimittämä työryhmä arvioi haastatteluissa hakijoiden soveltuvuutta suhteessa annettuihin kriteereihin. Lisäksi arvioitiin hakijoiden henkilökohtaista soveltuvuutta virkaan.

 

Merkitään, että Martti Tahvanainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:08.

 

Valintaa valmisteleva työryhmä katsoo, että FT Soile Tikalla on koulutuksensa, työkokemuksensa sekä hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella parhaat edellytykset apulaisrehtorin virkaan. Hänen varalleen ehdotetaan valittavaksi musiikkipedagogi YAMK Saila Kinnunen.

 

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus

Johtokunta nimeää apulaisrehtorin virkaan FT Soile Tikan 1.8.2023 alkaen. Varalle valitaan musiikkipedagogi YAMK Saila Kinnunen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.             

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, alkuperäiset kelpoisuustodistukset sekä lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen. Apulaisrehtorin palkka määräytyy OVTES:n mukaan.

 

Keskustelun aikana Paula Tolvanen esitti, että virkaan valitaan Saila Kinnunen.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, ja asiasta on suoritettava vaali. Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys, jossa voi äänestää kaikkia kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, sopiiko johtokunnalle, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Johtokunnalle sopi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

 

Johtokunta hyväksyi puheenjohtajan esittämän vaalimenettelyn. Tämän jälkeen suoritettiin virkavaali suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Virkavaalissa annettiin 9 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Soile Tikka 5 ääntä, Saila Kinnunen 3 ääntä, 1 ääni hylättiin.

 

Päätös

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta valitsee vaalin tuloksen mukaan vakinaiseen apulaisrehtorin virkaan FT Soile Tikan 1.8.2023 alkaen. Varalle valitaan musiikkipedagogi YAMK Saila Kinnunen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, alkuperäiset kelpoisuustodistukset sekä lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen. Apulaisrehtorin palkka määräytyy OVTES:n mukaan.

 

 

 ________