Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta
Pöytäkirja 08.06.2023/Pykälä 35


 

Tanssinopetuksen tuntiopettajuuden auki julistaminen

 

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 08.06.2023 § 35  

13/01.01.01.01/2023 [Musiikkiopiston rekrytoinnit 2023]  

 

Tanssin tuntiopettajuutta vakinaisesti hoitava henkilö on ilmoittanut kirjallisesti, ettei halua ottaa hoidettavakseen oppilaitoksen tanssinopetuksen koko tuntimäärää. Opetukselle on säännönmukainen, opetussuunnitelmaan pohjaava jatkuva tarve. Perusteita palvelussuhteen määräaikaisuudelle ei ole. Kevätlukukaudella 2023 tehtävää on hoitanut vakinaisen tuntiopettajan lisäksi kaksi määräaikaisesti palkattua tuntiopettajaa.

 

Tohmajärven kunnan hallintosäännön 36. §:n mukaan viran tai muun palvelussuhteen julistaa

haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin, tässä tapauksessa Keski-Karjalan

musiikkiopiston johtokunta.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain (304/2003) 2. luvun 3. §:n mukaan viranhaltija otetaan joko

toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä

tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan

virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai

hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n ja kelpoisuusehdot opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Opettajan opetuspaikkakunnat ja tuntimäärät voivat vaihdella tarpeen mukaan. Talousarviossa on varattu määrärahat opettajan palkkaukseen.

 

Asian valmistelija

 musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

 

Esittelijä

 musiikkiopiston rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4045

 

Päätösehdotus

 Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta päättää julistaa toistaiseksi voimassa olevan tanssinopetuksen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävän haettavaksi 1.8.2023 alkaen vakinaista täyttämistä varten. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan Tohmajärven kunnan www-sivuilla kuulutuksissa, Kuntarekry -palvelussa sekä muissa musiikkiopiston tiedotuskanavissa.
Johtokunta nimeää tuntiopettajan haastattelutyöryhmän.

 

Päätös

 Hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmään nimettiin rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen ja johtokunnan puheenjohtaja Arja Rahunen. Työryhmää täydennettiin asiantuntijaosaamisen puolesta tanssin vakinaisella tuntiopettajalla, mikäli hän on lomakaudesta huolimtta käytettävissä sekä puheenjohtajan esityksestä tarvittaessa Tohmajärven kunnan edustajalla.

 

 ________