Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 333


 

Viranhaltijapäätökset ajalla 9.-22.11.2023, yleisjohto

 

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 333  

3/00.01.01.06/2023 Viranhaltijapäätösten seuranta 2023, VIHA  

 

 

Kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaisesti asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

(Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi: KuntaL 92 §)

 

Hallintosäännön 31 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava

lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä,

joista lautakunta on ilmoittanut, ettei käytä otto-oikeuttaan.

(Otto-oikeuden rajoitukset: KuntaL 92 § 5 mom. kohdat 1. ja 2.):

 

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

 

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

 

3) 51§:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.11.2021 § 464 päättänyt ne asiat ja asiaryhmät, joihin se ei käytä otto-oikeuttaan.

 

Kunnanjohtaja ja lomituspalvelujohtaja ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä ajalla 9.11.2023 - 22.11.2023.

 

Luettelot em. viranhaltijapäätöksistä on lähetetty hallituksen jäsenille esityslistan liitteenä. 

 

Asian valmistelija

 hallintopäällikkö Heidi Pitkänen, heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4002

 hallintosihteeri Susanna Rannasalo, susanna.rannasalo@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4017

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Päätösehdotus

 Saatetaan liitteessä luetellut viranhaltijapäätökset kunnanhallitukselle tiedoksi ja todetaan, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

Päätös

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 ________