Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 319


maa-ainestaksa 2024_ymplk 141123

 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet 1.1.2024 alkaen

 

Ympäristölautakunta 17.10.2023 § 116 

 

 

Hallintosäännön 25 b § 3 kohdan mukaan ympäristölautakunta päättää toimialueeseensa kuuluvat maksut ja taksat paitsi vesihuoltolaitoksen maksuista ja perusteista, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteista, ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta ja maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavista maksuista sekä jätehuoltomaksuista, jotka päättää kunnanvaltuusto.

 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksaluonnos 1.1.2024 on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

 

 

Asian valmistelija

 rakennustarkastaja Joni Rytkönen, rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4209

 

Esittelijä

 tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

 

Päätösehdotus

 Ympäristölautakunta hyväksyy, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa ei päivitetä vuodelle 2024. Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

Päätös

 Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 ________

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 291 

 

 

Kunnanhallitus yhtyy ympäristölautakunnan esitykseen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen suuruudesta ja perusteista 1.1.2024 alkaen.

 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksaluonnos 1.1.2024 on esityslistan liitteenä.

 

 

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa ei päivitetä vuodelle 2024.  Esitetään edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

 Tommi Pesonen esitti, että tämä asia palautetaan ympäristölautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 Matti Kuittinen kannatti Pesosen esitystä.

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

 Asia palautettiin ympäristölautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 ________

 

Ympäristölautakunta 14.11.2023 § 135 

 

 

 Ympäristölautakunta käsittelee teknisen toimialan maksut kunnanhallituksen esityksestä uudelleen. Esitetty korotus on 18 %. Arvioitu tuotto korotuksesta johtuen, huomioituna maa-aineslupien arvioitu määrä on noin 400€, verrattuna vuoden 2023 talousarviossa arvioituun tuottoon. Maa-ainesten ottamistoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta perittävät maksut ovat pääosin samassa linjassa naapurikuntien kanssa.

 

 Maa-ainestaksojen vertailu sekä taksaluonnos on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

 

 

Asian valmistelija

 rakennustarkastaja Joni Rytkönen, rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4209

 

Esittelijä

 tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

 

Päätösehdotus

 Ympäristölautakunta esittää, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa päivitetään vuodelle 2024. Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyistä taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

 

 Martti Haaranen esitti, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksaa ei päivitetä vuodelle 2024, vaan nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

 Soile Luukkainen kannatti Martti Haarasen esitystä.

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Martti Haarasen tehneen vastaesityksen, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksaa ei päivitetä vuodelle 2024, vaan nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen, joten on suoritettava äänestys.

 

 Äänestysesitys:

 Puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan kädennostolla. Ne, jotka kannattavat Martti  Haarasen vastaesitystä, nostavat ensin käden. Sen jälkeen ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, nostavat käden. Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen.

 

 Äänestyksen tulos:

 Martti Haarasen vastaesitys: 2 ääntä (Martti Haaranen, Soile Luukkainen).

 Esittelijän päätösehdotus: 4 ääntä (Marko Manninen, Sampo Rauma, Nina Kabedeva, Veli-Matti Ahlqvist).

 

 

Päätös

 Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena 2-4 ympäristölautakunnan hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa päivitetään vuodelle 2024.

Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyistä taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

 ________

 

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 319  

20/02.05.00.00/2023 Teknisen toimialan maksut ja taksat 2023-2024  

 

 

 Voimasaa oleva taksa löytyy tästä.

 

 Esityslistan liitteenä on maainestaksa 2024 ja oheismateriaalina taksojen vertailua.

 

 

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa päivitetään vuodelle 2024.  Kunnanhallitus esittää, että taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

Päätös

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja perusteet taksaa päivitetään vuodelle 2024. Kunnanhallitus päätti esittää, että taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

 ________