Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 321


ympäristölupataksa 2024_ymplk 141123

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ja perusteet 1.1.2024 alkaen

 

Ympäristölautakunta 17.10.2023 § 115 

 

 

Hallintosäännön 25 b § 3 kohdan mukaan ympäristölautakunta päättää toimialueeseensa kuuluvat maksut ja taksat paitsi vesihuoltolaitoksen maksuista ja perusteista, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteista, ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta ja maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavista maksuista sekä jätehuoltomaksuista, jotka päättää kunnanvaltuusto.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ja perusteet ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 1.1.2024 alkaen on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

 

 

 

Asian valmistelija

 rakennustarkastaja Joni Rytkönen, rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4209

 

Esittelijä

 tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

 

Päätösehdotus

 Ympäristölautakunta hyväksyy, että ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ja perusteet taksaa ei päivitetä vuodelle 2024. Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

Päätös

 Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 ________

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 290 

 

 

Kunnanhallitus yhtyy ympäristölautakunnan esitykseen ympäristönsuojeluviranomaisen maksujen ja perusteiden hyväksymisestä 1.1.2024 alkaen.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 1.1.2024 alkaen löytyy esityslistan liitteenä.

 

 

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen p. 040 105 4001 mikko.lopponen@tohmjarvi.fi

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen p. 040 105 4001 mikko.lopponen@tohmjarvi.fi

 

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ympäristönsuojeluviranomaisen maksuja, taksoja ja perusteita ei päivitetä vuodelle 2024. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

 Tommi Pesonen esitti, että tämä asia palautetaan ympäristölautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 Matti Kuittinen kannatti Pesosen esitystä.

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

 Asia palautettiin ympäristölautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 ________

 

Ympäristölautakunta 14.11.2023 § 134 

 

 

Ympäristölautakunta käsittelee teknisen toimialan maksut kunnanhallituksen esityksestä uudelleen. Esitetty korotus on 18 %. Arvioitu tuotto korotuksesta johtuen, huomioituna ympäristölupien arvioitu määrä on noin 200€ verrattuna vuoden 2023 talousarvion tasoon.

 

Ympäristönsuojelun taksojen vertailu sekä taksaluonnos on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

 

Asian valmistelija

 rakennustarkastaja Joni Rytkönen, rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4209

 

Esittelijä

 tekninen johtaja Berg Jorma jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

 

Päätösehdotus

 Ympäristölautakunta esittää, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa päivitetään vuodelle 2024. Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyistä taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

 

 Soile Luukkainen esitti, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei päivitetä vuodelle 2024, vaan nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

 Martti Haaranen kannatti Soile Luukkaisen esitystä.

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Soile Luukkaisen tehneen vastaesityksen, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei päivitetä vuodelle 2024, vaan nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen, joten on suoritettava äänestys.

 

 Äänestysesitys:

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kädennostolla. Ne, jotka kannattavat Soile Luukkaisen vastaesitystä, nostavat ensin käden. Sen jälkeen ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, nostavat käden. Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti äänetysesityksen.

 Äänestystulos:

 Soile Luukkaisen vastaesitys: 4 ääntä (Soile Luukkainen, Martti Haaranen, Veli-Matti Ahlqvist, Nina Kabedeva).

 Esittelijän päätösehdotus: 2 ääntä (Sampo Rauma, Marko Manninen).

 

 

 

Päätös

 Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena 4-2 ympäristölautakunnan hyväksyneen Soile Luukkaisen vastaesityksen. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ja perusteet taksaa ei päivitetä vuodelle 2024.

Esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyisen taksan voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2024 alkaen.

 

 ________

 

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 321  

20/02.05.00.00/2023 Teknisen toimialan maksut ja taksat 2023-2024  

 

Kunnanhallitus ei yhdy ympäristölautakunnan valmisteluun.

 

Voimassa oleva taksa löytyy tästä.

 

Esityslistan liitteenä on ympäristölupataksa ja esityslistan oheisaineistona on ympäristötaksojen vertailua.

 

 

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa päivitetään vuodelle 2024. Taksa esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyistä taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

Päätös

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa päivitetään vuodelle 2024. Taksa päätettiin esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi siten, että nykyistä taksaa korotetaan 1.1.2024 alkaen 18 %.

 

 ________