Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 127


 

Hallintosäännön päivitys

 

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 127  

300/00.01.01.00/2023  

 

 

Hallintosäännön osalta on tullut tarpeelliseksi selkeyttää hankintojen osalta pykälää 46, jossa on tarkennettu maakuntajohtajan päätösvaltaa hankinnoista euromääräisesti.

 

Pykälän 126 osalta on täsmenetty asiakirjojen allekirjoitusoikeuksia  lähinnä hankkeiden osalta. Pykälään on myös lisätty maakuntaliiton yleinen nimekirjoitusoikeus.

 

Hallintosääntöön on myös lisätty mahdollisuus, että poikkeuoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa , maakuntahallitus voi oikeuttaa maakuntajohtajan käyttämään normaalista poikkeavaa toimivaltaa kuntayhtymän toiminnan ja palvelujen turvaamiseksi sekä tilanteen normalisoimiseksi. Normaalista poikkeava toimivalta edelllyttää maakuntahallituksen erillistä päätöstä ja sitä, että maakuntajohtaja raportoi normaalista poikkeavan toimivaltansa nojalla tekemistään päätöksistä maakuntahallitukselle.

 

Edellä olevaan viitaten hallintosääntöön on lisätty XVII luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häirötilanteissa. Luku käsittää pykälät 144 - 146.

 

Muutokset on merkitty liitteenä olevaan hallintosääntöön.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2024.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Jari Ahoi

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 904 947