Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 128


 

Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston koko henkilöstöä koskien

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 101 

 

 

 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (myöhemmin toimisto) on perustettu 29.6.2012 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella. Sopijaosapuolet ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Savon liitto. Yhteistyösopimuksessa on määritelty, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa toimiston hallinnosta ja työantajaroolista muiden mukana olevien maakuntien puolesta.

 

Maakuntien liitot ovat käyneet laajasti keskusteluja toimiston toiminnan kehittämisestä ja päätyneet alla olevaan toiminnan ja tehtävien määrittelyyn.

 

.    Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunajaminen ja näkyvyyden edistäminen

 

.   EU-rakennerahastopolitiikan seuranta ja vaikuttaminen politiikkalinjausten sisältöihin sekä IP-alueen vaikuttamisaineiston ja -tilaisuuksien valmistelu

 

.  NSPA-yhteistyön ja vaikuttamisen vahvistaminen ja kehittäminen harvaan asuttujen ja syrjäisten alueiden EU-tason edunajamisessa

 

.  IP:n aluepolitiikan keskeisten politiikka-alueiden seuranta ja edistäminen (liikenneverkkojen kehittäminen, ilmastopolitiikka ja metsäpolitiikka)

 

.  Tiedon tuottaminen maakuntien tarpeisiin sekä aktiivinen yhteydenpito ja tehtäviin kuuluvien asioiden raportointi maakunnan liitoille.

 

.   IP-toimiston toimintatavan ja johtamisen kehittäminen käytössä olevien resurssien puitteissa

 

.  Rahoitusasioiden edistäminen, erityisesti EU:N erillisrahastojen hyödyntäminen IP-alueella

 

Yhteistoimintamenettely

 

Edellä olevat kehittämistoimet edellyttävät henkilöstön ja työantajan välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007 ) 4 §:n 1 momentin mukaisesti  käsiteltäväksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa.

 

Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on nykyisten resurssien tehokkaampi käyttö. Neuvotteluiden aikana käydään läpi koko toimiston tehtävät sekä jokaisen viranhaltijan tehtävät erikseen. Tavoitteena on löytää jatkossa IP-aluetta parhaiten palveleva malli, jossa jokaisen viranhaltijan tehtävät, tehtävän vaativuus ja palkkaus ovat oikealla tasolla. Mikäli tehtävien vaativuus olennaisesti kasvaa tai laskee, palkkaus voi muuttua tehtävien vaativuuden muuttuessa. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) aloittaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla
2) valtuuttaa maakuntajohtajan laatimaan ja antamaan neuvotteluilmoituksen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston henkilöstölle / henkilöstön edustajille
3) että työantajan neuvotteluja johtaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntajohtaja ja toisena työnantajan edustajana neuvotteluissa on IP-alueen puheenjohtaja.

 

 Päätös 1 - 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 904 947

 

 

 

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 128  

239/01.04.00.00/2023  

 

 

Muutosneuvottelut pidettiin seuraavasti:

 

Bryssel, IP-Eu-toimiston tilat

12.09.2023 klo 10.30- 17.00

13.09.2023 klo 9.30-13.30

 

Läsnä:

Markus Hirvonen

Pentti Mäkinen

Kari Aalto

Eerikki Vainio

Veera Ylipieti

 

2.Toimiston tehtäviksi on sovittu seuraavat kokonaisuudet:

 

  1.        Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunvalvonta ja näkyvyyden edistäminen
  2.       EU-rakennerahastopolitiikan seuranta ja vaikuttaminen 
  3.        NSPA-yhteistyön ja vaikuttamisen vahvistaminen ja kehittäminen harvaan asuttujen ja syrjäisten alueiden EU-tason edunajamisessa
  4.       IP:n aluepolitiikan keskeisten politiikka-alueiden seuranta ja edistäminen (liikenneverkkojen kehittäminen, ilmastopolitiikka, metsäpolitiikka)
  5.       tiedon tuottaminen maakuntien tarpeisiin sekä aktiivinen yhteydenpito ja tehtäviin kuuluvien asioiden raportointi maakunnan liitoille.
  6.       IP-toimiston toimintatavan ja johtamisen kehittäminen käytössä olevien resurssien puitteissa
  7.        Rahoitusasioiden edistäminen, erityisesti EU:N erillisrahastojen hyödyntäminen IP-alueella

 

Neuvottelujen aikana käytiin laajasti läpi henkilöiden työnkuvat ja kuinka ne toteuttavat tavoitteita. Neuvottelujen aikana tunnistettiin niitä kipukohtia, jotka vaikeuttavat hyvän toimintamallin syntymistä. Kehitettävät kohteet on kirjattu muistioon.

 

Neuvottelujen tuloksena todetaan, että tehtävät on jaettu tasaisesti ja työkuorma on kaikilla sopiva. Kolmikko ei näe muutostarpeita nykyiseen tehtävänjakoon kuin pieniltä osin. Henkilöstö tyytyväinen tehtävänkuvaan ja tiimin toimintaan pääosin. Kehittämistä sisäisessä viestinnässä, viestinnässä ulospäin ja asioiden suunnitelmallisuuden järjestämisessä. Työnantajan hakee asioihin tukitoimia ja malleja, joilla voidaan asioita ratkaista. Henkilökohtaista hyvää suoriutumista tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.

 

Neuvottelujen lopputulos:

 

- Toimiston tehtävänkuviin tehdään neuvotteluissa esille tulleita tarkennuksia osana kehityskeskusteluja

- Maakuntajohtajien, johtoryhmän IP-toimiston, ARP-ryhmän ja muiden toimijoiden välisen työnjaon parantamiseksi aloitetaan toimenpiteet

- Toimiston toiminnan onnistumista seurataan vähintään kerran vuodessa käytävillä keskusteluilla. Keskustelut käydään henkilökohtaisten kehityskeskustelujen lisäksi

- Toimiston kokonaisuudessa ei tapahdu neuvottelujen seurauksena sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta tehtävän vaativuuden muutoksiin. Tehtävien vaativuuden muutoksia seurataan kehityskeskusteluissa

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus toteaa IP-toimiston muutosneuvottelut päättyneeksi. Neuvottelujen tuloksena syntyneet toimenpiteet aloitetaan ja niistä raportoidaan omistajaliitoille.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739