Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 28 

Kontiolahden kunnan metsätilojen liittäminen FSC-ryhmäsertifiointiin

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 28  

85/11.03.03.00/2023  

 

 

Kontiolahden kunnalla on jonkin verran metsäalueita ympäri kuntaa, joita on hoidettu ja käytetty kulloinkin yhteiskunnassa vallitsevien arvojen mukaisesti. Erityyppisiä sekä taajamametsiä ja haja-asutusalueella sijaitsevia talousmetsäalueita on yhteensä noin 1500 hehtaaria. Pinta-ala on viime vuosina hieman lisääntynyt, koska kunta on strategiansa mukaan pyrkinyt kasvuun ja on hankkinut metsäistä raakamaata kaavoituksen tarpeisiin kunnan kasvualueilta.

 

Metsätiloilta saaduilla hakkuutuloilla on ollut ja on merkitystä Kontiolahden kunnalle myös taloudellisesti. Taloudelliset arvot ovat  yksi kestävän kehityksen peruselementti.

 

Metsien hyötykäytöstä on peräisin ja tulee yhä suomalaisten hyvinvointi. Metsien virkistysarvoista, merkityksestä hiilensidonnassa ja hiilivarastona, vesistövaikutuksista ja metäluonnon monimuotoisuus asioista käydään yhteiskunnassamme tällä hetkellä voimakasta keskustelua, jossa eri osapuolilla on voimakkaita erisuuntaisia näkemyksiä ja tavoitteita. Käytävä keskustelu vaikuttaa osaltaan myös kuntametsiin ja arvoihin, jotka ohjaavat metsänkäyttöratkaisuja.

 

Kontiolahdella on viime vuosina otettu osittain käyttöön aloitteen esittämät monitavoitteisen metsänhoidon ja metsien käytön periaatteet.

 

Kontiolahden kunnalle on tarjottu tekemiensä metsänkäytön arvovalintojen johdosta liittymistä metsien FSC-ryhmäsertifiointiin, joka on jonkin verran vaativampi ja luontoarvoja korostavampi, kuin PEFC- metsäsertifionti, johon Kontiolahden kunta on liitynyt jo aiemmin Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ryhmäsertifioinnin kautta.

 

Metsäteollisuudella on tarve saada FSC -sertifioitua puuta, ja tämän sertifikaatin mukaisille puutuotteille on hyvä kysyntä. 

 

Ympäristöpäällikkö on neuvotellut Stora-Enson metsäasiantuntijoiden kanssa yhtiön kautta FSC-ryhmäsertifiointiin liittymisestä.

 

Ryhmäserfikaattiin liittyminen on kunnalle ilmaista ja sertifioidulle puulle maksetaan normaalin kauppahinnan päälle tämänhetkisen hinnaston mukaan 1,5 eur/m3. Kunta voi vapaasti tämänkin jälkeen kilpailuttaa metsäkaupat kaikkien alan toimijoiden kesken ja kaikki isoimmat yhtiöt, jotka ovat myös mukana FSC-sertifikaatissa tunnustavat toistensa sertifikaatit ja maksavat sertifioidulle puulle hinnastonsa mukaiset sertifikaattilisät.  Yhtiö tekee kunnalle Metsäkeskuksen Metsään.fi tietojen perusteella sertifikaatin mukaisen sähköisen metsäsuunnitelman veloituksetta. Sertifikaatista  voidaan tarvittaessa irtautua 1 vuoden irtisanomisajalla.

 

Kontiolahden kunnan metsissä täyttyy jo nyt sertifikaatin vaatimat käsittelyn ulkopuolelle (5 %) tai erityishakkuin käsiteltävien (5%) metsien pinta-alat erityisesti virkistysmetsissä, mutta myös talousmetsissä toteutettujen jatkuvan kasvatuksen mukaisten hakkuiden ansiosta. Kunnan metsänhoito on ollut jo aiemmin tämän sertifikaatin monimuotoisuusarvojen ja muiden ehtojen mukaista, joten sertifikaattiin liittymisestä ei ole olennaisia haittaavia vaikutuksia taloudelliseen toimintaan ja kunta saa FSC-järjestelmän ja laadittavan uuden sähköisen metsäsuunnitellman kautta tukea monimuotoisempaan metsänkäsittelyyn. Kaikki metsäyhtiöt saavat jakossa toimitettua markkinoille Kontiolahden kunnan omistamista metsistä markkinoiden haluamaa tiukemmin sertifoitua puuta.

 

Käsittelyn ulkopuolelle jättyjen alueiden käyttöä luontoarvojen kompenensaatioalueina ei FSC-sertifikaatti estä.

 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama p. 050 428 5123

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Kontiolahden kunta liittää kunnan metsätilat FSC-sertifikointiin.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Kontiolahden kunnan metsätilojen liittäminen FSC-ryhmäsertifiointiin

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 28  

85/11.03.03.00/2023  

 

 

Kontiolahden kunnalla on jonkin verran metsäalueita ympäri kuntaa, joita on hoidettu ja käytetty kulloinkin yhteiskunnassa vallitsevien arvojen mukaisesti. Erityyppisiä sekä taajamametsiä ja haja-asutusalueella sijaitsevia talousmetsäalueita on yhteensä noin 1500 hehtaaria. Pinta-ala on viime vuosina hieman lisääntynyt, koska kunta on strategiansa mukaan pyrkinyt kasvuun ja on hankkinut metsäistä raakamaata kaavoituksen tarpeisiin kunnan kasvualueilta.

 

Metsätiloilta saaduilla hakkuutuloilla on ollut ja on merkitystä Kontiolahden kunnalle myös taloudellisesti. Taloudelliset arvot ovat  yksi kestävän kehityksen peruselementti.

 

Metsien hyötykäytöstä on peräisin ja tulee yhä suomalaisten hyvinvointi. Metsien virkistysarvoista, merkityksestä hiilensidonnassa ja hiilivarastona, vesistövaikutuksista ja metäluonnon monimuotoisuus asioista käydään yhteiskunnassamme tällä hetkellä voimakasta keskustelua, jossa eri osapuolilla on voimakkaita erisuuntaisia näkemyksiä ja tavoitteita. Käytävä keskustelu vaikuttaa osaltaan myös kuntametsiin ja arvoihin, jotka ohjaavat metsänkäyttöratkaisuja.

 

Kontiolahdella on viime vuosina otettu osittain käyttöön aloitteen esittämät monitavoitteisen metsänhoidon ja metsien käytön periaatteet.

 

Kontiolahden kunnalle on tarjottu tekemiensä metsänkäytön arvovalintojen johdosta liittymistä metsien FSC-ryhmäsertifiointiin, joka on jonkin verran vaativampi ja luontoarvoja korostavampi, kuin PEFC- metsäsertifionti, johon Kontiolahden kunta on liitynyt jo aiemmin Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ryhmäsertifioinnin kautta.

 

Metsäteollisuudella on tarve saada FSC -sertifioitua puuta, ja tämän sertifikaatin mukaisille puutuotteille on hyvä kysyntä. 

 

Ympäristöpäällikkö on neuvotellut Stora-Enson metsäasiantuntijoiden kanssa yhtiön kautta FSC-ryhmäsertifiointiin liittymisestä.

 

Ryhmäserfikaattiin liittyminen on kunnalle ilmaista ja sertifioidulle puulle maksetaan normaalin kauppahinnan päälle tämänhetkisen hinnaston mukaan 1,5 eur/m3. Kunta voi vapaasti tämänkin jälkeen kilpailuttaa metsäkaupat kaikkien alan toimijoiden kesken ja kaikki isoimmat yhtiöt, jotka ovat myös mukana FSC-sertifikaatissa tunnustavat toistensa sertifikaatit ja maksavat sertifioidulle puulle hinnastonsa mukaiset sertifikaattilisät.  Yhtiö tekee kunnalle Metsäkeskuksen Metsään.fi tietojen perusteella sertifikaatin mukaisen sähköisen metsäsuunnitelman veloituksetta. Sertifikaatista  voidaan tarvittaessa irtautua 1 vuoden irtisanomisajalla.

 

Kontiolahden kunnan metsissä täyttyy jo nyt sertifikaatin vaatimat käsittelyn ulkopuolelle (5 %) tai erityishakkuin käsiteltävien (5%) metsien pinta-alat erityisesti virkistysmetsissä, mutta myös talousmetsissä toteutettujen jatkuvan kasvatuksen mukaisten hakkuiden ansiosta. Kunnan metsänhoito on ollut jo aiemmin tämän sertifikaatin monimuotoisuusarvojen ja muiden ehtojen mukaista, joten sertifikaattiin liittymisestä ei ole olennaisia haittaavia vaikutuksia taloudelliseen toimintaan ja kunta saa FSC-järjestelmän ja laadittavan uuden sähköisen metsäsuunnitellman kautta tukea monimuotoisempaan metsänkäsittelyyn. Kaikki metsäyhtiöt saavat jakossa toimitettua markkinoille Kontiolahden kunnan omistamista metsistä markkinoiden haluamaa tiukemmin sertifoitua puuta.

 

Käsittelyn ulkopuolelle jättyjen alueiden käyttöä luontoarvojen kompenensaatioalueina ei FSC-sertifikaatti estä.

 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama p. 050 428 5123

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Kontiolahden kunta liittää kunnan metsätilat FSC-sertifikointiin.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________