Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 29 

Yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 29  

35/02.05.02.01/2023  

 

 

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu 200 000 euron määräraha yksityisteiden avustamiseen.

 

Aiemmin on avustettu yksityisteitä seuraavasti:

-  kunnossapitoavustus

-  peruskorjausavustus

-  toimituskustannusten korvaaminen osittain

 

Yksityistielaissa on kaksi pakollista avustuskriteeriä valtion ja kunnan avustuksille:

-         tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta,

-         tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä

 

Kunnan on siis edellytettävä avustuksen ehtona:

-         että tiekunta on järjestäytynyt,

-         tiekuntaa ilmoittamaan avustushakemuksessa, ovatko sen tiedot ajantasaiset

 

Kuntatekniikan päällikkö:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

 

Esitän vuoden 2023 yksityisteiden avustamista seuraavasti:

 

Kunnossapidon avustukset

 

Kunnossapitoavustuksen ehdot:

 

Tien asemaan perustuvat avustuksen edellytykset ovat seuraavat:

 

-          

 

tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä

-

tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus

-

läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi

-

tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

 

Avustusten hakumenettely vuonna 2023:

Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2022 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustuksen myöntämisperusteisiin.

 

Uusien avustusta hakevien teiden pitäjien ja niiden, joilla on tullut muutoksia vuoden 2022 avustuksen myöntämisperusteisiin on tehtävä uusi hakemus. Sähköiset hakemukset tulee jättää Miunpalveluiden kautta. Hakemuksen jättöaika päättyy 31.5.2023.

 

Peruskorjausavustukset

 

Pääperiaatteena on ollut, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.

 

Tarveharkinnan perusteena käytettävät edellytykset ovat seuraavat:

 

-          

tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä

-          

tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus

-          

läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi

-          

tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

-          

avustuksen käyttö tien olennaisiin parannuksiin (kuivatus, kantavuus)

- tiekunnan oman rahoituksen edellytykset (asuttujen kiinteistöjen tiheys yms.)

-          

liikenneturvallisuuden parantaminen

 

Avustukset haetaan Miunpalveluiden kautta. Vuoden 2023 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin on hakemus jätettävä viimeistään 30.11.2023.

 

Määrärahan käyttö:

 

Tien luokka

kunnossapito- avus­tuk­ses­sa

Selite

 Yht. km

 €/km

 

1. luokka

Tärkeimmät val­tion­apu­kel­poi­set yksityistiet

42

650

27300

2. luokka

Muut valtionapukelpoiset yksityistiet

250

420

105000

3. luokka

Muut järjestäytyneet

yk­si­tyis­tiet

80

340

27200

 

Yhteensä:

372

 

159500

Peruskorjaus-

avustukset

Yhteensä

 

 

40500

 

Kaikki yhteensä:

 

 

200000

 

  Yhteenveto:

 

Kunnossapitoavustukset

159.500 €

Peruskorjausavustukset

40.500 €

Kaikki yhteensä

200.000 €

Käytettävissä

200.000 €

 

 

Esitän vuoden 2023 yksityisteiden avustamista seuraavasti:

 

Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Juho Väisänen, p. 050 567 3280

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023 kuntatekniikan päällikön esityksen mukaisesti.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 29  

35/02.05.02.01/2023  

 

 

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu 200 000 euron määräraha yksityisteiden avustamiseen.

 

Aiemmin on avustettu yksityisteitä seuraavasti:

-  kunnossapitoavustus

-  peruskorjausavustus

-  toimituskustannusten korvaaminen osittain

 

Yksityistielaissa on kaksi pakollista avustuskriteeriä valtion ja kunnan avustuksille:

-         tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta,

-         tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä

 

Kunnan on siis edellytettävä avustuksen ehtona:

-         että tiekunta on järjestäytynyt,

-         tiekuntaa ilmoittamaan avustushakemuksessa, ovatko sen tiedot ajantasaiset

 

Kuntatekniikan päällikkö:

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

 

Esitän vuoden 2023 yksityisteiden avustamista seuraavasti:

 

Kunnossapidon avustukset

 

Kunnossapitoavustuksen ehdot:

 

Tien asemaan perustuvat avustuksen edellytykset ovat seuraavat:

 

-          

 

tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä

-

tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus

-

läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi

-

tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

 

Avustusten hakumenettely vuonna 2023:

Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2022 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustuksen myöntämisperusteisiin.

 

Uusien avustusta hakevien teiden pitäjien ja niiden, joilla on tullut muutoksia vuoden 2022 avustuksen myöntämisperusteisiin on tehtävä uusi hakemus. Sähköiset hakemukset tulee jättää Miunpalveluiden kautta. Hakemuksen jättöaika päättyy 31.5.2023.

 

Peruskorjausavustukset

 

Pääperiaatteena on ollut, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.

 

Tarveharkinnan perusteena käytettävät edellytykset ovat seuraavat:

 

-          

tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä

-          

tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus

-          

läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi

-          

tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

-          

avustuksen käyttö tien olennaisiin parannuksiin (kuivatus, kantavuus)

- tiekunnan oman rahoituksen edellytykset (asuttujen kiinteistöjen tiheys yms.)

-          

liikenneturvallisuuden parantaminen

 

Avustukset haetaan Miunpalveluiden kautta. Vuoden 2023 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin on hakemus jätettävä viimeistään 30.11.2023.

 

Määrärahan käyttö:

 

Tien luokka

kunnossapito- avus­tuk­ses­sa

Selite

 Yht. km

 €/km

 

1. luokka

Tärkeimmät val­tion­apu­kel­poi­set yksityistiet

42

650

27300

2. luokka

Muut valtionapukelpoiset yksityistiet

250

420

105000

3. luokka

Muut järjestäytyneet

yk­si­tyis­tiet

80

340

27200

 

Yhteensä:

372

 

159500

Peruskorjaus-

avustukset

Yhteensä

 

 

40500

 

Kaikki yhteensä:

 

 

200000

 

  Yhteenveto:

 

Kunnossapitoavustukset

159.500 €

Peruskorjausavustukset

40.500 €

Kaikki yhteensä

200.000 €

Käytettävissä

200.000 €

 

 

Esitän vuoden 2023 yksityisteiden avustamista seuraavasti:

 

Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Juho Väisänen, p. 050 567 3280

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023 kuntatekniikan päällikön esityksen mukaisesti.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________