Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 26

 

Lamminrannan katusuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen

 

Tekninen lautakunta 31.01.2023 § 9 

 

 

 

Ramboll Finland Oyj on teknisen osaston toimeksiannosta laatinut 30.12.2022 päivätyt Lamminrannan alueen saneeraus katusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään kadun sijainti, korkeusasema ja tyyppipoikkileikkaukset.

 

Lamminrannan alueen katusuunnitelmat asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville 2.-16.2.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sanomalehti Karjalaisessa sekä kunnan internetsivuilla.

 

Hyväksyttävät suunnitelmat:

-         2.1A Lamminrannan katujen saneeraus suunnitelmakartta

-         3.1A Lammintie pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.2A Koivukuja ylos pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.3A Koivukuja alas pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.4A Kanervakuja pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.5A Rantakuja pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.6A Rantakuja sivulle pituus tyyppipoikkileikkaus

 

Vuodelle 2023 investointiohjelmassa on hyväksytty Lamminrannan perusparantamiseen kuntatekniikan osalta 400 000 euron määräraha ja vesihuoltolaitokselta 200 000 euron määräraha.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kuntatekniikan rakennusuunnitelmien hyväksymisestä hankkeen kustannusarvion ollessa yli 120 000 euroa.

 

Liitteenä: Katusuunnitelmat ja kustannusarvio

 

Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Juho Väisänen, p. 050 567 3280

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Lamminrannan alueen kunnallistekniikan suunnitelmat ja kustannusarvion sekä asettaa katusuunnitelmat nähtäville MRA 43 § edellyttämällä tavalla.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 26  

39/10.03.01.01/2023  

 

 

Lamminrannan alueen katusuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä 2.-16.2.2023 välisen ajan. Nähtävä olosta on ilmoitettu Sanomalehti Karjalaisessa sekä kunnan internetsivuilla.

 

Vuodelle 2023 investointiohjelmassa on hyväksytty Lamminrannan perusparantamiseen kuntatekniikan osalta 400 000 euron määräraha ja vesihuoltolaitokselta 200 000 euron määräraha.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kuntatekniikan rakennusuunnitelmien hyväksymisestä hankkeen kustannusarvion ollessa yli 120 000 euroa.

 

 

Lamminrannan katusuunnitelmiin on saapunut seuraavat mielipiteet / muistutukset:

 

  1. mielipide / muistutus

Mielipiteessä karttaan merkittyä kääntöpaikkaa on kuvattu kääntö- tai pysäköintipaikaksi. Kyseinen merkintä on tarkoitettu kääntöpaikaksi.

 

Kuntalaismielipiteessä on esitetty, että Koivukujan pohjoispäätyyn suunniteltu kääntöpaikka heikentäisi asumista, siten että asiaton oleskelu ja asiaton liikenne lisääntyisi. On myös tuotu esille kääntöpaikan sijainti useiden yksityisten tonttien välittömässä läheisyydessä. Kyseisen kääntöpaikan koetaan myös muuttavan maiseman kolkoksi ja karuksi, eikä kyseisellä kääntöpaikalle koeta olevan tosiasiallista tarvetta.

 

Vastine:

Nykytilanteessa tätä kyseistä kääntöpaikaksi merkittyä kohtaa on käytetty jo esimerkiksi aura-autojen kääntymispaikkana. Kääntöpaikalle tullaan asettamaan pysäköintikielto-merkki. Kääntöpaikan kohdalla ei tälläkään hetkellä ole puita, joita jouduttaisiin tämän vuoksi kaatamaan, joten maisemallisesti muutos on pieni. Kääntöpaikka mahdollistaa sen, että ajoneuvot voivat kääntyä varsinaisella kääntöpaikalla, joka sijaitsee kunnan mailla, sen sijaan että ajoneuvojen täytyisi käydä kääntymässä yksityisillä pihoilla.

 

  1. mielipide / muistutus

Muistutuksessa on esitetty, että suunniteltu sadevesiviemäri menee tontin rajan sisäpuolella ja se pitää siirtää esim. siirtämällä kaivoa.

 

Vastine:

Kysessä on olemassa oleva sadevesilinja joka kulkee käytettävissä olevien piirrustusten mukaan hieman tontin puolella. Tarkkaa sijaintitietoa ei kuitenkaan ole, eikä olemassa olevaa linjaa ole tarkoituksen mukaista lähteä tässä yhteydessä siirtämään.

 

  1. mielipide / muistutus

Muistutuksen laatija on kaavaluonnoksen ja Lamminrannan alueen katusuunnitelman esittelytilaisuudessa 8.2.2023 saanut tiedon, jonka mukaan Kanervakujan asfaltin reunan alkavan n. 3,8 metrin
etäisyydeltä omakotitalon olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunoiden edestä. Talon seinästä tontin rajaan on n. 2,3 metriä.
Etäisyydet on katsottu tietokoneen näytöltä piirustusohjelman työkalua käyttäen.
Tien tason korkeus verrattuna taloon ei tarkemmin käyty läpi.

Kanervakujan linjauksessa on huomioitava  asuintalon sijainti,
että tien asfaltin reuna linjataan turvalliselle etäisyydelle asuintalosta.
Talvella tien ja talon väliin pitää jäädä riittävästi tilaa aurauksen
heittämälle lumelle ja lumipenkoille (seinän ikkunoiden rikkoutumisvaara).

Muistutuksen laatija vaatii, että tien asfaltin reuna tulee vähintään
4 metrin päähän talosta. Tien korkeus tulee olla samalla tasolla kuin nyt.

 

Vastine:

Tie on suunniteltu siten, että se kulkee kokonaisuudessaan katualueella. Tien linjausta ei voida siirtää, koska silloin ei enää pysytä katualueella. Suunnitelmissa asfaltin reuna alkaa 4,1 metrin päästä talon seinästä. Myös tien pinnan korkeus pysyy nykyisellä tasolla.

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyt mielipiteet/muistutukset, ja päättää hyväksyä Lamminrannan katusuunnitelmat liitteenä olevien suunnitelmien sekä kustannusarvion mukaisesti.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Lamminrannan katusuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen

 

Tekninen lautakunta 31.01.2023 § 9 

 

 

 

Ramboll Finland Oyj on teknisen osaston toimeksiannosta laatinut 30.12.2022 päivätyt Lamminrannan alueen saneeraus katusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään kadun sijainti, korkeusasema ja tyyppipoikkileikkaukset.

 

Lamminrannan alueen katusuunnitelmat asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville 2.-16.2.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sanomalehti Karjalaisessa sekä kunnan internetsivuilla.

 

Hyväksyttävät suunnitelmat:

-         2.1A Lamminrannan katujen saneeraus suunnitelmakartta

-         3.1A Lammintie pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.2A Koivukuja ylos pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.3A Koivukuja alas pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.4A Kanervakuja pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.5A Rantakuja pituus tyyppipoikkileikkaus

-         3.6A Rantakuja sivulle pituus tyyppipoikkileikkaus

 

Vuodelle 2023 investointiohjelmassa on hyväksytty Lamminrannan perusparantamiseen kuntatekniikan osalta 400 000 euron määräraha ja vesihuoltolaitokselta 200 000 euron määräraha.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kuntatekniikan rakennusuunnitelmien hyväksymisestä hankkeen kustannusarvion ollessa yli 120 000 euroa.

 

Liitteenä: Katusuunnitelmat ja kustannusarvio

 

Lisätietoja: kuntatekniikan päällikkö Juho Väisänen, p. 050 567 3280

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Lamminrannan alueen kunnallistekniikan suunnitelmat ja kustannusarvion sekä asettaa katusuunnitelmat nähtäville MRA 43 § edellyttämällä tavalla.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 26  

39/10.03.01.01/2023  

 

 

Lamminrannan alueen katusuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä 2.-16.2.2023 välisen ajan. Nähtävä olosta on ilmoitettu Sanomalehti Karjalaisessa sekä kunnan internetsivuilla.

 

Vuodelle 2023 investointiohjelmassa on hyväksytty Lamminrannan perusparantamiseen kuntatekniikan osalta 400 000 euron määräraha ja vesihuoltolaitokselta 200 000 euron määräraha.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kuntatekniikan rakennusuunnitelmien hyväksymisestä hankkeen kustannusarvion ollessa yli 120 000 euroa.

 

 

Lamminrannan katusuunnitelmiin on saapunut seuraavat mielipiteet / muistutukset:

 

  1. mielipide / muistutus

Mielipiteessä karttaan merkittyä kääntöpaikkaa on kuvattu kääntö- tai pysäköintipaikaksi. Kyseinen merkintä on tarkoitettu kääntöpaikaksi.

 

Kuntalaismielipiteessä on esitetty, että Koivukujan pohjoispäätyyn suunniteltu kääntöpaikka heikentäisi asumista, siten että asiaton oleskelu ja asiaton liikenne lisääntyisi. On myös tuotu esille kääntöpaikan sijainti useiden yksityisten tonttien välittömässä läheisyydessä. Kyseisen kääntöpaikan koetaan myös muuttavan maiseman kolkoksi ja karuksi, eikä kyseisellä kääntöpaikalle koeta olevan tosiasiallista tarvetta.

 

Vastine:

Nykytilanteessa tätä kyseistä kääntöpaikaksi merkittyä kohtaa on käytetty jo esimerkiksi aura-autojen kääntymispaikkana. Kääntöpaikalle tullaan asettamaan pysäköintikielto-merkki. Kääntöpaikan kohdalla ei tälläkään hetkellä ole puita, joita jouduttaisiin tämän vuoksi kaatamaan, joten maisemallisesti muutos on pieni. Kääntöpaikka mahdollistaa sen, että ajoneuvot voivat kääntyä varsinaisella kääntöpaikalla, joka sijaitsee kunnan mailla, sen sijaan että ajoneuvojen täytyisi käydä kääntymässä yksityisillä pihoilla.

 

  1. mielipide / muistutus

Muistutuksessa on esitetty, että suunniteltu sadevesiviemäri menee tontin rajan sisäpuolella ja se pitää siirtää esim. siirtämällä kaivoa.

 

Vastine:

Kysessä on olemassa oleva sadevesilinja joka kulkee käytettävissä olevien piirrustusten mukaan hieman tontin puolella. Tarkkaa sijaintitietoa ei kuitenkaan ole, eikä olemassa olevaa linjaa ole tarkoituksen mukaista lähteä tässä yhteydessä siirtämään.

 

  1. mielipide / muistutus

Muistutuksen laatija on kaavaluonnoksen ja Lamminrannan alueen katusuunnitelman esittelytilaisuudessa 8.2.2023 saanut tiedon, jonka mukaan Kanervakujan asfaltin reunan alkavan n. 3,8 metrin
etäisyydeltä omakotitalon olohuoneen ja makuuhuoneen ikkunoiden edestä. Talon seinästä tontin rajaan on n. 2,3 metriä.
Etäisyydet on katsottu tietokoneen näytöltä piirustusohjelman työkalua käyttäen.
Tien tason korkeus verrattuna taloon ei tarkemmin käyty läpi.

Kanervakujan linjauksessa on huomioitava  asuintalon sijainti,
että tien asfaltin reuna linjataan turvalliselle etäisyydelle asuintalosta.
Talvella tien ja talon väliin pitää jäädä riittävästi tilaa aurauksen
heittämälle lumelle ja lumipenkoille (seinän ikkunoiden rikkoutumisvaara).

Muistutuksen laatija vaatii, että tien asfaltin reuna tulee vähintään
4 metrin päähän talosta. Tien korkeus tulee olla samalla tasolla kuin nyt.

 

Vastine:

Tie on suunniteltu siten, että se kulkee kokonaisuudessaan katualueella. Tien linjausta ei voida siirtää, koska silloin ei enää pysytä katualueella. Suunnitelmissa asfaltin reuna alkaa 4,1 metrin päästä talon seinästä. Myös tien pinnan korkeus pysyy nykyisellä tasolla.

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyt mielipiteet/muistutukset, ja päättää hyväksyä Lamminrannan katusuunnitelmat liitteenä olevien suunnitelmien sekä kustannusarvion mukaisesti.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________