Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 50 

Rakennuskielto Vanhan Lehmon asemakaavoitettavalle alueelle

 

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 50  

75/10.02.04/2024  

 

 

Lehmon osayleiskaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Ympäristölautakunta on tehnyt Vanhan Lehmon asemakaavoituksen käynnistämispäätöksen 17.6.2015 § 126. Asemakaavoitusta jatketaan ja tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoteen 2026 mennessä. Vanha Lehmo on rakentunut paikoin jopa asemakaava-alueita tiiviimmin. Alueella kulkevat yksityistiet ovat kapeita, rakennukset ja rakennelmat sijaitsevat paikoin erittäin lähellä yksityistien reunaa. Alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen on haastavaa. Rakennuskiellon tarkoituksena on varmistaa, että uusia rakennuksia tai rakennelmia ei rakenneta, ennen asemakaavoituksen valmistumista.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan alueelle, joilla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltojen asettamisen tai jatkamisen syy on asemakaavan laatiminen, sen vireille tuleminen, keskeneräisyys tai vanhentunut asemakaava. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta, mutta kunta voi pidentää aikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. Kun kaava on hyväksytty, rakennuskielto on kuitenkin aina voimassa siihen asti, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.  

 

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 18.7 §:n mukaisesti tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:ssä tarkoitetun rakennuskiellon määräämisestä ja pidentämisestä yleis- ja asemakaavan vireillä ollessa (MRL 38 §, 53 § ja 128 §).

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö p. 0400 491 791

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennus- ja toimenpidekiellon oheisen liitekartan mukaiselle asemakaavoitettavalle alueelle.

Rakennuskielto koskee seuraavia Lehmon kylän kiinteistöjä tai osia kiinteistöistä: 276-404-4-21, 276-404-4-22, 276-404-4-25, 276-404-4-26, 276-404-4-27, 276-404-4-32, 276-404-4-33, 276-404-4-38, -404-4-39, 276-404-4-41, 276-404-4-50, 276-404-4-51, 276-404-4-64, 276-404-4-65, 276-404-4-67, 276-404-4-68, 276-404-4-69, 276-404-4-70, 276-404-4-71, 276-404-4-73, 276-404-4-74, 276-404-4-75, 276-404-4-79, 276-404-4-81, 276-404-8-23, 276-404-8-25, 276-404-8-29, 276-404-8-72, 276-404-8-73, 276-404-8-74, 276-404-8-75, 276-404-8-76, 276-404-8-77, 276-404-9-15, 276-404-9-16, 276-404-9-17, 276-404-9-18, 276-404-9-19, 276-404-9-20, 276-404-9-21, 276-404-9-22, 276-404-9-23, 276-404-9-25, 276-404-9-26, 276-404-9-36, 276-404-9-37, 276-404-9-39, 276-404-9-42, 276-404-9-47, 276-404-9-48, 276-404-9-49, 276-404-9-50, 276-404-9-51, 276-404-9-52, 276-404-9-53, 276-404-9-54, 276-404-9-55, 276-404-9-57, 276-404-9-58, 276-404-9-59, 276-404-9-60, 276-404-9-61, 276-404-9-62, 276-404-9-63, 276-404-9-64, 276-404-9-65, 276-404-9-66, 276-404-9-67, 276-404-9-68, 276-404-9-69, 276-404-9-70, 276-404-9-71, 276-404-9-72, 276-404-9-73, 276-404-9-74, 276-404-9-100, 276-404-9-101, 276-404-10-28, 276-404-10-43, 276-404-10-44, 276-404-10-47, 276-404-10-58, 276-404-10-59, 276-404-10-60, 276-404-10-61, 276-404-10-74, 276-404-10-91, 276-404-10-92, 276-404-10-98, 276-404-10-157, 276-404-11-40.

Rakennuskielto astuu voimaan 1.6.2024 alkaen.

 

 Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikana on tullut pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, jossa todettiin, että maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennus- ja toimenpidekieltoa ei tulisi asettaa liitekartan mukaiselle asemakaavoitettavalle alueelle, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat vastaehdotusta äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on päättänyt äänin 9-2
hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen teknisen lautakunnan päätökseksi.

Äänestyksessä annettiin 11 (kpl) ääntä. JAA ääniä tuli 9 kappaletta ja EI ääniä tuli 2 kappaletta. Äänestysraportti on kokousasian liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti:

Asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennus- ja toimenpidekiellon oheisen liitekartan mukaiselle asemakaavoitettavalle alueelle.

Rakennuskielto koskee seuraavia Lehmon kylän kiinteistöjä tai osia kiinteistöistä: 276-404-4-21, 276-404-4-22, 276-404-4-25, 276-404-4-26, 276-404-4-27, 276-404-4-32, 276-404-4-33, 276-404-4-38, -404-4-39, 276-404-4-41, 276-404-4-50, 276-404-4-51, 276-404-4-64, 276-404-4-65, 276-404-4-67, 276-404-4-68, 276-404-4-69, 276-404-4-70, 276-404-4-71, 276-404-4-73, 276-404-4-74, 276-404-4-75, 276-404-4-79, 276-404-4-81, 276-404-8-23, 276-404-8-25, 276-404-8-29, 276-404-8-72, 276-404-8-73, 276-404-8-74, 276-404-8-75, 276-404-8-76, 276-404-8-77, 276-404-9-15, 276-404-9-16, 276-404-9-17, 276-404-9-18, 276-404-9-19, 276-404-9-20, 276-404-9-21, 276-404-9-22, 276-404-9-23, 276-404-9-25, 276-404-9-26, 276-404-9-36, 276-404-9-37, 276-404-9-39, 276-404-9-42, 276-404-9-47, 276-404-9-48, 276-404-9-49, 276-404-9-50, 276-404-9-51, 276-404-9-52, 276-404-9-53, 276-404-9-54, 276-404-9-55, 276-404-9-57, 276-404-9-58, 276-404-9-59, 276-404-9-60, 276-404-9-61, 276-404-9-62, 276-404-9-63, 276-404-9-64, 276-404-9-65, 276-404-9-66, 276-404-9-67, 276-404-9-68, 276-404-9-69, 276-404-9-70, 276-404-9-71, 276-404-9-72, 276-404-9-73, 276-404-9-74, 276-404-9-100, 276-404-9-101, 276-404-10-28, 276-404-10-43, 276-404-10-44, 276-404-10-47, 276-404-10-58, 276-404-10-59, 276-404-10-60, 276-404-10-61, 276-404-10-74, 276-404-10-91, 276-404-10-92, 276-404-10-98, 276-404-10-157, 276-404-11-40.

Rakennuskielto astuu voimaan 1.6.2024 alkaen.


Matti Varis jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Jukka Kinnunen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.43.
Jonna Kähkönen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.44.
Maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.14.
_________