Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 138


2 Toukokuun talousraportti

 

Toukokuun talousraportti

216/02.02.00/2021

 

Khall 27.06.2022 § 138   

  

 

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

 Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

 

 Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

 

 Hallintopalvelujen toimintakate on 2,3 % suurempi edelliseen vuoteen nähden. Hyvinvointilautakunnan toimintakatteessa on 1,7 % kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuottoja on vähemmän 2,9 % ja kulut kasvaneet 2,9 % edelliseen vuoteen nähden.  Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 3,3 % edelliseen vuoteen nähden.

 

 Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 3,7 % enemmän. Kunnallisveroja on kertynyt 4,3 % enemmän, kiinteistöveroa -5,1 % vähemmän ja yhteisöveroa 0,7 % enemmän edelliseen vuoteen nähden.

 

  Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.

 

  Toukokuun lopussa työttömyysaste oli 14,3 % ja väestömäärä huhtikuun lopussa 6 520 henkilöä. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua viime kuukausien aikana.

 

 Rahastojen markkina-arvo on painunut miinukselle johtuen nykyisestä epävarmasta tilanteesta markkinoilla ja maailmalla.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun talousraportin tiedokseen.

 

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________