Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä

 

KH 02.11.2020 § 395 

 

 

Marko Haakana on 25.10.2020 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt eroa paikkakunnalta poismuuton vuoksi seuraavista luottamustehtävistä:

  • kaupunginvaltuuston jäsen
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsen, puheenjohtaja
  • Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsen

 

Kuntalain 71 §:ssä säädetään muun muassa, että vaalikelpoinen kunnan luotta-mustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia jäseniä.

 

Kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä kukaan ko. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 5 momentissa määrätään, että mikäli valtuuston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

 

Kuntalain 78 §:n  1 momentissa säädetään, että jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päätty-neeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

 

Valmistelija: hallintopäällikkö

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

todeta Marko Haakanan luottamustoimet kaupunginvaltuuston jäsenenä, sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenenä ja puheenjohtajana sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneiksi ja

 

valita Haakanan tilalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukuntaan sekä uuden varajäsenen Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustoon.

 

Lisäksi todetaan, että Marko Haakanan sijalle kaupunginvaltuuston jäseneksi nousee vasemmistoliiton ensimmäinen varajäsen Noora Oertel.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KV 09.11.2020 § 100  

533/00.00.01.00.06/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

todeta Marko Haakanan luottamustoimet kaupunginvaltuuston jäsenenä, sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenenä ja puheenjohtajana sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneiksi ja

 

valita Haakanan tilalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukuntaan sekä uuden varajäsenen Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustoon.

 

Lisäksi todetaan, että Marko Haakanan sijalle kaupunginvaltuuston jäseneksi nousee vasemmistoliiton ensimmäinen varajäsen Noora Oertel.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.

 

Valtuutettu Petteri Tahvanainen esitti sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Antero Puhakkaa ja Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäseneksi Antti Saarelaista.

 

Muita esityksiä ei tehty.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti todeta Marko Haakanan luottamustoimet kaupunginvaltuuston jäsenenä, sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenenä ja puheenjohtajana sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneeksi.

 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita uudeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan jäsenenksi ja puheenjohtajaksi Antero Puhakan.

 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäseneksi Antti Saarelaisen.

 

Lisäksi todettiin, että koska Noora Oertelille myönnettiin pykälän 108 käsittelyn yhteydessä (pykälä käsiteltiin § 98 jälkeen) ero valtuuston varajäsenyydestä, nousee Marko Haakanan sijalle kaupunginvaltuuston jäseneksi vasemmistoliiton ensimmäinen varajäsen Antero Puhakka.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa