Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

 

KAKOLK 08.10.2020 § 82 

 

 

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

 

Suunnitelman sisältää muun muassa tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista, hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, yhteistyön järjestämisestä sekä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Suunnitelma on luonteeltaan ohjaava ja tukee lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä johtamista ja kehittämistä sekä on osa Joensuun kaupungin laajempaa hyvinvointikertomusta.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 on laadittu yhdessä Kontiolahden ja Siun soten keskisen alueen kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaprosessissa päädyttiin valitsemaan rajallinen joukko keskeisiä ilmiöitä, jotka kuvaavat Joensuun ja Kontiolahden lasten ja nuorten elämän haasteellisia osa-alueita ja usein korostuvat tehtäessä valtakunnallista vertailua. Rajaamisen keskeinen kuvaaja on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ongelmien ehkäisy. Tästä syystä valitut ilmiöt kohdistuvat pääsääntöisesti pienempiin lapsiin ja ilmiöiden ympärillä tehtävien toimien ajatellaan näkyvän jatkossa vanhemmissa ikäluokissa positiivisesti. Rajallinen määrä ilmiöitä mahdollistaa harkitun tavoitteiden asettelun ja sitoutumisen muutoksen läpivientiin. Myös toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arviointi on mahdollista tehdä suunnitellummin.

 

Valitut indikaattorit tukevat kaupungin strategisia tavoitteita sekä jo olemassa olevia prosesseja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Seurattavat indikaattorit on valittu pääosin perhekeskus-työssä käytettävistä indikaattoreista ja näin on haluttu vahvistaa alueella jo tehtyä perhekeskus-työtä. Samoin suunnitelman seurannan ja kehittämisen osalta yhteys perhekeskus-työhön on vahva. Suunnitelman valmisteluprosessissa on osallistettu Joensuun, Kontiolahden sekä Siun soten organisaatioiden asiantuntijoita, alueen järjestö-toimijoita ja nuorisovaltuustoja.   

 

Valmistelija: hyvinvoinnin kehittämisjohtaja, hyvinvointikoordinaattori

 

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

 

esittää kaupunginhallitukselle, että se lähettää Lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Koulutusjohtaja Olli Kauppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

KH 26.10.2020 § 375 

 

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen ja hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen

 olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

 

KV 09.11.2020 § 101  

364/00.01.02.05/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa 12 valtuutettua käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa