Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 35


 

 

Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen

 

HETYJ 22.06.2021 § 35  

1909/01.02.00.00/2021  

 

Kaupunginjohtajan suorien alaisten tehtäväkohtaisia palkkoja ei ole kaupunginjohtajan 11 vuotta tähän mennessä kestäneellä virkakaudella harkinnanvaraisesti eikä paikallisten järjestelyerien yhteydessä tarkistettu. Kaupunginjohtajan virkakaudella tehtyjen rekrytointien yhteydessä palvelukseen tulleille uusille viranhaltijoille palkat on määritelty palkkatoiveiden pohjalta neuvotellen, mutta kaupungin palveluksessa pitempään olleiden palkoista ei ole neuvoteltu eikä niitä ole samanaikaisesti tarkasteltu.

 

Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamista puoltaa se, että palkkoja ei ole tarkistettu pidempään aikaan. Lisäksi tarkistusesityksen taustalla on palkkatasovertailu alueen julkisorganisaatioihin sekä vertailu valtakunnallisesti kuntaorganisaatioihin. Joensuun kaupungilla tehtäväkuvat ovat verrokkeja laajemmat ja myös se on perusteltua huomioida. Esitettävä palkkaratkaisu liittyy kolmen viranhaltijan; kaupunkiympäristöjohtajan, henkilöstöjohtajan sekä talousjohtajan palkkaukseen. Joensuun palkkataso kyseisissä tehtävissä on alhaisemmalla tasolla alueeseen ja vertailukaupunkeihin nähden huomioiden tehtäväkuvien ja organisaation laajuus.

 

Kaupunginjohtajan suorien alaisten palkkataso ohjaa osaltaan muun organisaation palkkahierarkiaa ja palkkatasoja, mikä on noussut keskusteluun toistuvasti ja asettanut omia haasteitaan motivoinnin, palkitsemisen ja palkkakehityksen sekä rekrytoinnin osalta. Uusien rekrytointien yhteydessä on tullut kokemus, että palkkaneuvotteluvara ei kohtaa kaikilta osin organisaation kannalta tarkoituksenmukaisesti hakijoiden palkkatasotoiveita. Lisäksi palkkaneuvotteluvara vaikuttaa osaltaan organisaation pitovoimaan ja kilpailukykyyn nykyisten viranhaltijoiden suhteen.

 

Hallintosäännön 70 §:n mukaisesti tehtäväkohtaisen palkkauksen muutoksista palvelussuhteen aikana päättää henkilöstöjohtaja. Kuitenkin kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta asiasta päättää henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

 

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

määrittää kaupunkiympäristöjohtajan, henkilöstöjohtajan ja talousjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.7.2021 alkaen 7300 euroa. 

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginjohtaja tarkistaa päätöksen jälkeen henkilökohtaiset lisät.

 

Henkilöstöjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn (osallisuusjäävi).

 

Merkittiin pöytäkirjaan, pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen §:n 33 jälkeen.