Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 52


1 IHJ budjetti_jaostolle 20102022

 

 

International House Joensuun talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 20.10.2022 § 52  

3610/02.02.00.00/2022  

 

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi

ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio.  Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

 

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu.

 

Toiminnan kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

 

International House Joensuu tarjoaa asettautumista ja kotoutumista tukevia palveluja kaikille  ulkomailta Joensuuhun muuttaville henkilöille (alueelle työskentelmään tulevat uudet asukkaat, alueella jo asuvat taustaltaan ulkomaiset asukkaat tai humanitäärisistä syistä alueelle saapuvat). International House Joensuu toimii asiantuntijatahona maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä edistää työperäistä maahanmuuttoa, elinvoimaisuutta ja hyviä väestösuhteita. International House Joensuu toimii verkostona kooten yhteen alueen kansainvälistymiseen, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä palveluja ja resursseja.

 

International House Joensuun palveluita ovat muun muassa palvelutarpeiden arviointi ja yksilöllinen neuvonta, suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, päivystykset (arabia, venäjä, suomi, englanti) asiointiapu viranomaisasioissa, infot teemakokonaisuuksittain sekä Suomen kielen nonstop -koulutus. International House Joensuu tarjoaa myös neuvontaa oleskelulupahakemuksiin, perheenyhdistämisasioihin ja matkustusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä sekä asiantuntija-apua ja koulutuksia toimijoille.

 

International House Joensuun tulot koostuvat pakolaisista saatavista laskennallisista korvauksista, erikseen haettavasta EU -rahoituksesta (AMIF), toteuman mukaan saatavista korvauksista (tulkkauskorvaukset, pakolaisten vastaanottoon liittyvät erityiskustannuskorvaukset) sekä kaupungin omasta budjettirahoituksesta. Kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökustannuksista ja ostettavista palveluista.

 

Joensuun kaupungilla on sopimus ELY -keskuksen kanssa enintään 45 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Kunta saa vastaanottamistaan pakolaisista laskennallisia korvauksia sekä toteutuneiden kustannusten mukaisia korvauksia.

 

Lisäksi vuoden 2023 aikana kuntaan siirtynee valtion vastaanottojärjestelmästä Ukrainasta sotaa paenneita, tilapäistä suojelua saavia henkilöitä, joista kunta saa jatkossa kotoutumislakiuudistuksen (HE kotoutumislain ja vastaanottolain muuttamisesta/tilapäinen suojelu) mukaan kotoutumislain mukaisia laskennallisia korvauksia ja toteutuneiden kustannusten mukaisia korvauksia. Lakimuutoksen on esitetty tulevan voimaan 1.4.2023.

 

Toisaalta vuoden 2023 alussa käynnistyville hyvinvointialueille maksetaan kotoutumislakiuudistuksen (HE 84/2022) mukaan jatkossa osa kunnan aiemmin 100 % saamista laskennallisista korvauksista. Lakimuutoksen on esitetty tulevan voimaan 1.1.2023. Vaikka pakolaisten määrän arvioidaan kasvavan, arvioidaan kunnan pakolaisista saamien laskennallisten korvausten osuuden jonkin verran pienenevän tai pysyvän ennallaan johtuen edellä mainitusta kotoutumislakiuudistuksesta.

 

Vuoden 2023 budjetissa on huomioitu henkilöstökustannuksissa ja ostopalveluissa tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisten sekä muiden maahan muuttaneiden kasvava tarve tuelle asettautumiseen ja kotoutumiseen.

 

International House Joensuun toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvioesitys vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä.

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä International House Joensuun (kustannuspaikka 1518) talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.