Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 53


2 Työllisyyspalvelujen talousarvioesitys 2023

 

 

Työllisyyspalvelujen talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 20.10.2022 § 53  

3610/02.02.00.00/2022  

 

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi

ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio  Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

 

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu.

 

Työllisyyspalvelut-tulosalueen toiminnan kuvaus, keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvioesitys vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä.

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä Työllisyyspalvelut- tulosalueen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Jenni Jokela poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.