Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 54 

 

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 20.10.2022 § 54  

3610/02.02.00.00/2022  

 

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi

ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio.  Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

 

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu.

 

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2023 on yhteensä 1,313 milj. euroa, joka on 0,106 milj. euroa kuluvaa vuotta pienempi. Muutosta selittää vuodelle 2022 kohdennetun henkilöstön työhyvinvointiin kohdistuvan määräaikaisen ns. koronaexit-rahan poistuminen sekä tasausmaksun vastuualueen menoja alentava vaikutus. Vastaavasti vastuualueen toimintamenoja nostaa virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, tilavuokrien sekä koulutus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen muutos.

 

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys kustannuspaikkatasolla:

 

 

 

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

 

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle  käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.