Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 61


 

 

Kaupungin työllisyysvarojen kohdentaminen vuonna 2023

 

HETYJ 24.11.2022 § 61  

4581/02.05.01.01.00/2022  

 

Työllistämisen periaatteet

 

Talousarvioesityksen mukaisesti kaupungin työllistämiseen vuonna 2023 on käytettävissä 2,147 M €. Työllistäminen kohdennetaan vuonna 2023 Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen työttömiin asiakkaisiin tilanteissa, joissa kaupungin työtehtävät edistävät työttömän polkua kohti koulutusta tai avoimia työmarkkinoita osaamisen kehittämisen perusteella tai kun muu yksilöllinen tarve esim. työ- ja toimintakyvyn selvittely edellyttää työjaksoa kaupungin työyksikössä. Kaupungin työllistämistyöjakso sisältää yksilöllisen valmennuksen kohti avoimia työmarkkinoita, koulutusta tai muun ratkaisun etsintää. Lisäksi kaupunki etsii velvoitetyömahdollisuuksia henkilöille, joista TE-toimisto tekee kaupungille työllistämisilmoituksen.

 

Työsuhteet toteutetaan ensisijaisesti palkkatuella, mutta harkinnalla työsuhteita voidaan toteuttaa myös ilman palkkatukea. Työsuhteen enimmäiskesto työllisyysvaroilla on pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon täyttävä aika. Poikkeuksellisesti työllisyyspalvelujen omassa toiminnassa työsuhteet voivat olla pidempiä silloin, kun työtehtävän työpanos kohdentuu työttömyyden hoitoon tai siihen kiinteästi liittyvään tukipalveluun kuten ohjaukseen, neuvontaan ja tiedottamiseen. 

 

Muutokset vuoden 2022 työllisyysvarojen kohdentamiseen nähden

 

Kaupungin työllisyyspalvelut ei jatkossa siirrä palkkatuetusti kaupungilla työskenteleviä henkilöitä hyvinvointialueen tai muun työnantajan palvelukseen. Muutos perustuu eduskunnan käsittelyssä olevaan palkkatukilain muutokseen, jonka mukaan palkkaavan työnantajan tulee saada käyttäjätyönantajalta korvaus siirrettävästä työntekijästä. Uuden lain mukainen käyttäjäkorvaus siirrettävästä palkkatuella työskentelevästä työntekijästä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan koskemaan kaikkia työnantajia 1.1.2023. Lisäksi lakimuutoksen myötä kaupungin saama palkkatuki toiselle työnantajalle siirrettävästä työntekijästä voisi olla aikaisempaa pienempi.

 

Työllisyyspalvelut toteuttaa vuoden 2023 aikana yhdessä tulevan hyvinvointialueen vammaispalvelujen kanssa kokeilun, jossa työllistetään viisi vammaispalvelujen asiakkaana olevaa osatyökykyistä henkilöä Taitamoon.  Kokeilu toteutetaan huomioiden valtakunnalliset tavoitteet osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Työsuhteiden toteutuminen edellyttää hyvinvointialueen vastuulla olevaa yksilövalmennusta ja TE-toimiston myöntämää palkkatukea kaupungille. Kokeilun kautta työllistyvien työsuhteet toteutetaan, jos työllistetyn henkilön työkyky mahdollistaa pääsääntöisesti vähintään 18 tunnin viikkotyöskentelyn.

 

Kaupungin omilla toimialueilla sekä avoimilla työmarkkinoilla on kysyntää oppisopimuskoulutuksen käyneille osaajille. Työllisyysvaroin mahdollistetaan oppisopimuskoulutus kymmenelle työllisyyspalvelujen asiakkaalle kaupungin eri toimialueilla.

 

Vuoden 2023 työllisyysvaroin työllistämisen jatkovalmistelun osalta huomioidaan eduskunnan käsittelyssä oleva laki palkkatuen muutoksista sekä palkkatukien haku- ja käsittelyjärjestelmän vaihtuminen 1.1.2023. Palkkatuen muutokset vaikuttavat työllisyysvaroin kustannettujen työsuhteiden määrään ja niiden kestoon.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö, työllisyyskoordinaattori

 

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä kaupungin oman työllistämisen linjaukset edellä esitetyllä tavalla vuodelle 2023. 

  

Kaupungin oman työllistämisen jatkovalmistelusta mahdollisine tarkennuksineen vastaavat työllisyyspäällikkö ja työllisyyskoordinaattori.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.