Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 60


 

 

Työllistämisen kuntalisä ja kohderyhmä vuonna 2023

 

HETYJ 24.11.2022 § 60  

4580/02.05.01.01.00/2022  

 

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat työnantajille tukea ja palveluita työllistämiseen. Merkittävimpänä tukimuotona on työllistämisen kuntalisä, joka on määräaikainen rahallinen palkkio työnantajalle työllisyyspalvelujen työttömänä olevan asiakkaan työllistämisestä. Kuntalisä on tällä hetkellä käytössä yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikissa maakunnan kunnissa ja sen myöntämisen ehdot vaihtelevat kunnittain.

 

Työllistämisen kuntalisä myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Vuonna 2022 kuntalisään varattu määräraha 380 000 € oli käytetty elokuussa. Vuoden 2023 talousarvioesityksen mukaisesti työllistämisen kuntalisään on edellisvuoden tapaan kohdennettu 380 000 €.

 

Kuntalisän myöntämisen kriteerit 2023

 

Työllistämisen kuntalisän käytöllä synnytetään aikaisempaa enemmän pidempiä työsuhteita. Kuntalisän myöntäminen edellyttää jatkossa vähintään neljä kuukautta kestävää työsuhdetta aikaisemman kolmen kuukauden sijasta. Kuntalisän suuruus määräytyy työsuhteen viikkotuntien mukaan. Näillä muutoksilla halutaan sujuvoittaa kuntalisän käyttöä entisestään ja nopeuttaa kokoaikaisempiin tehtäviin työllistymistä. Vuonna 2022 myönnetyistä kuntalisistä noin 25% on kohdentunut vakituisiin työsuhteisiin.

 

Työllistämisen kuntalisästä poistetaan erilaiset kohderyhmät. Kohderyhmien poisto perustuu niiden vähäiseen määrään myönnettyjen palkkioiden osalta sekä tarpeeseen yksinkertaistaa kuntalisä sen hakemisen helpottamiseksi. Vuonna 2023 kuntalisä voidaan myöntää hakemuksesta työnantajalle siinä tilanteessa, kun työnantaja työllistää Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen työttömän asiakkaan.

 

Kuntalisän määrä

 

Kuntalisä 350 euroa/työkuukausi, jos työntekijän viikkotyöaika on vähintään 25 tuntia.

-          Työsuhteen kesto vähintään neljä kuukautta tai toistaiseksi voimassa oleva.

 

Kuntalisä 600 euroa/työkuukausi, jos työntekijän viikkotyöaika on vähintään 32 tuntia.

-          Työsuhteen kesto vähintään neljä kuukautta tai toistaiseksi voimassa oleva.

 

Kuntalisän myöntämisen perusteet

 

Työllistämisen kuntalisä voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille, mutta ei enää yksityishenkilöille. Perusteena muutokselle on se, että yksityishenkilöille ei ole vuonna 2022 myönnetty yhtään kuntalisää ja pitkäaikaiset työmahdollisuudet yksityishenkilöiden palveluksessa ovat vähäisiä. Lisäksi muutos on linjassa eduskunnan käsittelyssä olevan palkkatukilain uudistuksen kanssa.

 

Yksi työnantaja voi saada kuntalisän enintään viiden eri työntekijän työsuhteen perusteella vuodessa. Kuntalisähakemus on jätettävä heti työsuhteen alussa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Kuntalisää hakevan työnantajan on sitouduttava kuntalisän myöntämisehtoihin. Kuntalisä on elinkeinotoimintaa harjoittavalle hakijalle de minimis -tuki.

 

Työllistämisen kuntalisää ei myönnetä, eikä sitä ole tarkoitettu kohdennettavaksi,  palkkaan tai sen sivukuluihin. Mikäli vuonna 2023 voimaan tuleva palkkatukilain uudistus poistaa palkan sivukulut palkkatuen sisällöstä, sivukulu-maininta voidaan poistaa kuntalisäpalkkion käyttörajoituksista.

 

Kuntalisää ei myönnetä provisiopalkkaiseen työhön eikä vuokratyönä tehtävän työn perusteella. Kuntalisää ei myönnetä valtiolle, hyvinvointialueille, kunnille, kuntien osaomistamille konsernikuntayhtymille ja yhtiöille.

 

Kuntalisää ei myönnetä, jos palkattu henkilö on aikaisemmin ollut velvoitetyössä Joensuun kaupungin kautta tai jos palkatun henkilön työssäoloehto on täyttynyt työsuhteessa, johon on kahden edellisen kalenterivuoden aikana myönnetty vastaava kuntalisä.

 

Kuntalisää ei myönnetä normaalissa työnvaihtotilanteessa esim. työntekijä irtisanoutuu entisestä työstä vaihtaakseen uuteen työhön tai valmistuva opiskelija palkataan suoraan töihin.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö, työllisyyskoordinaattori

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy

 

työllistämisen kuntalisän määrät ja kohderyhmän vuodelle 2023 edellä esitetyn mukaisesti.

 

Kuntalisän jatkovalmistelusta mahdollisine tarkennuksineen vastaavat työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspäällikkö.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.