Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 17


 

 

Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat 1.4.2023 lukien

 

HETYJ 23.03.2023 § 17  

4237/00.01.01.02/2022  

 

Toimivaltainen viranomainen päättää, milloin kyseessä on sellainen kunnan/kuntayhtymän toimialan, tulosalueen tai viraston johtoryhmä, jonka jäsenelle ei suoriteta tässä pykälässä tarkoitettuja työaikakorvauksia.  Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päätösvaltaan kuuluu johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden määrittely.

 

Päätöksessä tulee ottaa huomioon toimialan/vastuualueen koko, johtoryhmän jäsenten asema työnantajan organisaatiossa ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Muita asiaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi kunnan asukasmäärä ja sitä kautta kuntaorganisaation koko. Soveltamisohjeen mukaan johtavassa asemassa olevan viranhaltijan/työntekijän tehtävien luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Työaikakorvausten suorittamista koskevan rajoituksen (21 § 2 mom.) mukaan korvauksia (eli lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvauksia) ei suoriteta johtaville viranhaltijoille.

 

Edellisen kerran määrittely on tehty vuonna 2018.

 

Johtavassa asemassa oleviksi viroiksi/viranhaltijoiksi 1.4.2023 lukien esitetään

 

Konsernipalvelut:

- kaupunginjohtaja

- kansliapäällikkö

- talousjohtaja

- henkilöstö- ja yhteysjohtaja

- strategiajohtaja

- hallintojohtaja

- markkinointijohtaja

 

 

Hyvinvoinnin toimiala:

- sivistys- ja hyvinvointijohtaja

- talouspäällikkö (hyvinvointi)

- koulutusjohtaja

- kehittämisjohtaja (hyvinvointi)

- varhaiskasvatusjohtaja

- liikuntajohtaja

- kulttuurijohtaja

 

Kaupunkiympäristön toimiala:

- kaupunkiympäristöjohtaja

- rakennustarkastaja

- tilakeskuksen johtaja

- kaupungininsinööri

- kaavoituspäällikkö

- johtaja, Joensuun Vesi

- kaupungingeodeetti

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

  1. määrätä seuraavat virat/viranhaltijat johtavaan asemaan 1.4.2023 lukien

 

Konsernipalvelut:

- kaupunginjohtaja

- kansliapäällikkö

- talousjohtaja

- henkilöstö- ja yhteysjohtaja

- strategiajohtaja

- hallintojohtaja

- markkinointijohtaja

 

 

Hyvinvoinnin toimiala:

- sivistys- ja hyvinvointijohtaja

- talouspäällikkö (hyvinvointi)

- koulutusjohtaja

- kehittämisjohtaja (hyvinvointi)

- varhaiskasvatusjohtaja

- liikuntajohtaja

- kulttuurijohtaja

 

Kaupunkiympäristön toimiala:

- kaupunkiympäristöjohtaja

- rakennustarkastaja

- tilakeskuksen johtaja

- kaupungininsinööri

- kaavoituspäällikkö

- johtaja, Joensuun Vesi

- kaupungingeodeetti

 

2. samalla kumotaan mahdolliset viranhoitomääräyksissä muut johtavaan asemaan määritellyt viranhoitajat 1.4.2023 lukien.

 

3. samalla valtuutetaan henkilöstöpalvelut tekemään mahdolliset korjaukset palkkajärjestelmään päätöksen mukaisesti.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.